[BIANET] Ödül ”Gavurun Torunu, Ermeni Dedem”in

TÜRKÝYE-ERMENÝSTAN SÝNEMA PLATFORMU Ödül ”Gavurun Torunu, Ermeni Dedem”in Ermenistan Türkiye Sinema Platformu, bu yýl, mezarý kayýp olan büyük dedesiyle arasýndaki baðý “1915 travmasý ve yaþadýklarý yalnýzlýk” üzerinden kuran Akkaya’nýn projesine destek verecek. Ayça SÖYLEMEZ Ýstanbul – BÝA Haber Merkezi 13 Nisan 2012, Cuma

Continue reading

[HYETERT] Ragýp Zarakolu tahliye edildi

Ragýp Zarakolu tahliye edildi KCK davasýnda Ragýp Zarakolu’nun da aralarýnda bulunduðu 15 kiþi tahliye edildi. Tahliye gerekçesi olarak, tutuklu kalýnan süreç, suç vasfýnýn deðiþme ihtimali ve delil durumu gösterildi. 1. KCK davasýnda ilk duruþma 2 temmuz’da Silivri’de görülecek.Birinci KCK davasýnda tutuklu sanýk Prof. Dr. Ragýp Zarakolu ile beraber 15 …

Continue reading

[ARMENPRES] Ragip Zarakoglu (Arm)

Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած թուրք մտավորական Ռագըփ Զարաքոլուն ազատ է արձակվել բանտից17:47, 10 Ապրիլ, 2012 ՍՏԱՄԲՈՒԼ, 10 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայոց ցեղասպանության մասին մի շարք աշխատություններ լույս ընծայած Ստամբուլի «Բելգե» հրատարակչության սեփականատեր Ռագըփ Զարաքոլուն եւ եւս 15 կալանավորներ ազատ են արձակվել բանտից:  Զարաքոլուն ձերբակալվել էր Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության (PKK) քաղաքային թեւ համարվող Քրդստանի …

Continue reading

[DR.MED.SARKIS ADAM] MIGIRDÝÇ KHRÝMYAN(KHRÝMYAN HAZRÝG)in DOÐUM’UNUN 192.ci YILDÖNÜMÜ

 4 Nisan  2012 MIGIRDÝÇ  KHRÝMYAN(KHRÝMYAN HAZRÝG)in DOÐUM’UNUN 192.ci YILDÖNÜMÜ 4 Nisan 1820 tarihinde Van’da doðan  Mýgýrdiç Khrimyan ilk öðrenimini Van’ýn Ermeni manastýrýnda aldý.1842 de Ýstanbul’a yerleþen Mýgýrdiç sivil hayatý terk ederek ruhani hayata geçti ve 1854 yýlýnda üstrahiplik (gözetmen)derecesine yükseldi, 1856-1857 yýllarýnda <Vasburagan Kartalý> adlý dergiyi yayýn hayatýna soktu.1856 …

Continue reading

[HYETERT] Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý

Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý Berc Zorian’ýn, kurucusu, Director Tecnico ve Treasure olduðu  Organization Mexican Amputee  (Tek bacak ve tek kol) futbol Ass.’inin 14 Nisan’da U.S.A. National takýmý ile Meksika’da milli maç yapacak. 17 yaþýndaki kanserden bacaðýný kaybetmiþ bir gencin hayat hikayesi ve ona olan aþký ile bugün Berc’in elinde...

Continue reading

[DR.SARKIS ADAM] Dzaghgazaret

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ Այսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը նշէ Ծաղկզարդը,որ կը խորհուրդանշէ Յիսուս Քրիստտոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:Երբ որ,Յիսուս Քրիստոս էշի վրայ նստած իր աշակերտներու հետ միասին Երուսաղէմ մտաւ , Երուսաղէմի ժողովուդի կողմէ  դիմաւորուեցաւ մեծ խամդաւարութեամբ, ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղերով , ինչպէս նաեւ ժողովուրդը իր զգեստները ճանապարհի վրայ  փռելով եւ աղաղակելով:

Continue reading