OIA OFFICE NEW PHONE NUMBER

(747) 244 9298

….

There is no other place in this world which feels so close and so dear to me – despite never being there – as does Lebanon and specifically Beirut . Of course it is and should be ; not only because so many dear friends have been born and raised there , but also because it is a special place , primus inter pares / first among equals , which welcomed , gave refuge and helped rebuild my Nation from the ashes . And of course my people have given back to Lebanon and have contributed immensely to that beautiful land .

Still , when we say remembrance , when we say we don’t forget , we must mean it and today’s tragedy is the perfect occasion when we must demonstrate it without equivocation . It is the duty of every Armenian to not only pray for but also give support to the impoverished in Lebanon to the best of their means and ability . I urge you to do your research and find an organization you trust and donate what you can

Այս աշխարհում չկա մի այլ տեղ, որն ինձ համար այդքան հարազատ և այնքան սիրելի է զգում, չնայած երբեք այնտեղ չլինելուն, ինչպես Լիբանանն ու մասնավորապես Բեյրութը:  Իհարկե դա կա և պետք է լինի;  ոչ միայն այն պատճառով, որ այդքան սիրելի ընկերներ են ծնվել և մեծացել այնտեղ, այլ նաև այն պատճառով, որ այն հատուկ տեղ է զբաղեցնում, primus inter pares / առաջինը հավասարների մեջ, որոնք ողջունեցին, ապաստան տվեցին և օգնեցին վերածնել իմ Ազգը մոխիրից:  Եվ, իհարկե, իմ ժողովուրդը վերադարձել է Լիբանան և հսկայական ներդրում ունեցել այդ գեղեցիկ երկրում:

 

 Դեռևս, երբ մենք ասում ենք հիշողություն, երբ ասում ենք, որ չենք մոռանում, մենք պետք է նկատի ունենանք դա, և այսօրվա ողբերգությունը կատարյալ առիթ է, երբ մենք պետք է այն դրսևորենք առանց բծախնդրության:  Յուրաքանչյուր հայի պարտքն է ոչ միայն աղոթել դրա համար, այլև աջակցել Լիբանանում գտնվող աղքատներին իրենց հնարավորությունների և կարողությունների լավագույն չափով:  Ես ձեզ հորդորում եմ կատարել ձեր հետազոտությունը և գտնել մի կազմակերպություն, որին Դուք վստահում եք և նվիրատվեք այն, ինչ կարող եք !!

 

Edvin Minassian Esq.

 More News and Videos (click)

logo 1

Կոչ զօրակցելու Լիբանանի մեր հայրենակիցներուն

Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ Օգոստոս 4-ին տեղի ունեցած աղիտալի պայթումին հետեւանքով յառաջացած մարդկային եւ ընկերա-տնտեսական ճգնաժամին հետեւանքով, Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդը (PAC-WUSA) որոշած է անյապաղ ձեռնարկել շտապ օգնութեան աշխատանքներու, յատուկ դրամահաւաք յայտարարելով Լիբանանի տուժած մեր հայրենակիցներուն եւ համայնքային կարիքներուն հասնելու համար:

Բոլոր նուիրատուութիւնները անյապաղ եւ ուղղակի պիտի փոխանցուին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառի հովանաւորութեամբ ստեղծուած համայնքային շտապին, որ բաղկացած է լիբանանահայ համայնքի բոլոր գլխաւոր կրօնական, քաղաքական եւ բարեգործական կազմակերպութիւններէն, անյապաշ բաշխման համար: Օժանդակութիւնները պիտի տրամադրուին հազարաւոր հայրենակիցներու անմիջական կարիքներուն՝ սննթամթերք, ապաստարան, բժշկական, եւայլն:

Խորհուրդս կոչ կ’ընէ բոլորին գօտեպնդուելու եւ միացեալ ճիգերով զօրակցելու Լիբանանի մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն՝ առատաձեռն նուիրելով յաջորդ ժամերուն իսկ յայտարարուելիք հանգանակութեան:

 Աւելին, կոչ կ’ընենք մեր բոլոր հայրենակիցներուն, յատուկ ուշադրութեամբ եւ զգուշաւորութեամբ ընտրել նուիրահաւաքային արշաւները, որոնք ընկերային ցանցերու վրայ կը հրամցուին:

 Միացեալ կամքով, կազմակերպուած ճիգերով, եւ լայն սրտերով պիտի զօրակցինք մեր լիբանանահայ հայրենակիցներուն:

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդի անդամ կազմակերպութիւններ

Հայաստանեաց Արաքելական Եկեղեցի Արեւմտեան Թեմ

Առաջնորդարան Հայոց ԱՄՆահանգներու Արեւմտեան Թեմ

Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Միութիւն

Հիւսիսային Ամերիկայի Տիրամայր Նարեկի Հայ Կաթողիկէ Թեմ

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջան

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Oգնութեան Միութիւն

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն, Արեւմտեան Շրջան

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն, Արեւմտեան Նահանգներու Շրջան

Արեւմտեան Ամերիկայի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւն

Թէքէեան Մշակութային Միութիւն 

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութիւն

Միացյալ Հայ Երիտասարդներ

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբ

Ամերիկայի Հայկական Համագումար

Հայ Իրաւաբանական Միութիւն

Պոլսահայ Միութիւն

Լոս Անճելըսի Իրանահայ Միութիւն

Քալիֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց Միութիւն

Լոս Անժելեսի Իրաքահայերու Ընտանեկան Միութիւն

Քեսապի Ուսումնասիրաց Միութիւն

Ծառայողական Աշխատողներու Միջազգային Միութիւն

Հարաւային Գալիֆորնիոյ Հայ Դեմոկրատներ

WE CALL ON THE COMMUNITY TO AID OUR ARMENIAN COMPATRIOTS IN LEBANON

In the wake of the humanitarian crisis caused by the catastrophic explosion in the Port of Beirut on August 4, 2020, the Pan Armenian Council of the Western United States of America (PAC-WUSA) has resolved to undertake emergency efforts to facilitate relief aid through fundraising on behalf of the devastated families, communities and people of our community in Lebanon.

Our donation campaign shall be launched in the coming hours.

All donations will be transferred to a unified body under the high auspices of His Holiness Aram I, comprised of all the leading Armenian religious, political, and philanthropic organizations of the Lebanese-Armenian community, and for the distribution to the thousands who are in immediate need of daily necessities, food, shelter, and medical attention.

The PAC-WUSA urges everyone to rise and stand together in support of our compatriots in Lebanon, a country which provided refuge, aid, and a peaceful home for our parents and grandparents in the aftermath of the Armenian Genocide.

Furthermore, we urge all our compatriots in applying particular care and vigilance as they identify causes and campaigns seeking donations.

United in our common humanity, we stand in solidarity and support at their most urgent time of need.

Pan Armenian Council of Western United States of America member organizations

 

Armenian Assembly of America

Armenian Bar Association

Armenian Catholic Eparchy of Our Lady of Nareg of North America

Armenian Democratic Liberal Party Western District

Armenian General Benevolent Union, Western District

Armenian Evangelical Union of North America

Armenian Missionary Association of America

Armenian National Committee of America, Western Region

Armenian Relief Society of Western USA

Armenian Revolutionary Federation of Western USA

Armenian Society of Los Angeles – Iranahay Miutyun

Armenian Youth Association of California – Irakahay Miutyun

Armenian Youth Federation of Western USA

Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of the Western USA

Homenetmen Western USA

Iraqi Armenian Family Association of Los Angeles

Kessab Educational Association

Organization of Istanbul Armenians

Service Employees International Union – Armenian Caucus

Southern California Armenian Democrats

Tekeyan Cultural Association

Unified Young Armenians

Western Diocese of the Armenian Church of North America

Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America

 

 

ԵԱՂՈՒՊԵԱՆԻՆ ՆՈՐ ՄՐՑԱՆԱԿ

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, թէ մեր համայնքի երէց սերունդի ճարտարապետներէն Նշան Եաղուպեան մրցանակի մը արժանացած է 2020 թուականի Ճարտարապետութեան ազգային ցուցահանդէսի եւ մրցանակներու ծրագրի շրջանակներէն ներս։ Եաղուպեան Թուրքիոյ մէջ հեղինակութիւն մը կը համարուի այս ասպարէզէն ներս։ Այս տարի 17-րդ անգամ կազմակերպուած մրցոյթի ծիրէն ներս իրեն շնորհուած է «Միմար Սինան» մեծ մրցանակը։

Նշան Եաղուպեանի առընթեր միւս պարգեւատրեալները եղած են՝ Ռեհա Կիւնայ, Մեհմէտ Էօզտողան եւ Վետաթ Տալոքայ։

Նշան Եաղուպեան Կեդրոնականի սան է եւ Գատըգիւղի ընտանիքի խորհրդանշական անուններէն մին։ Ան իր ասպարէզի պաշարը երկար տարիներէ ի վեր միշտ ի սպաս դրած է նաեւ մեր համայնքին համար։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 15, 2020

Armenian Genocide , Epidemics

and

Covid-19

(Video Conferance)

 

Joint Ltr- EEM

 

 

20200522141320_001

Community Events

T E K E Y A N

 “Արեւմտահայերէնը եւ… սփիւռքահայ նոր սերունդը 

Western Armenian and the new generation of the diaspora”

 ——————————————————

N A A S R

Zeynep Gursel:

Portraits of Unbelonging:

Photography, the Ottoman State

and

the Making of Armenian Emigrants, 1896-1908

 40th DAY REQUIEM SERVICE

On Sunday , Aug. 2, 2020 at 2:00 PM

at Oakwood Memorial Park


IMG_2334

Mrs. Cicek Demirdogen
(Gemerek 1922- Los Angeles 2020)

 

 Read More (click)

..

 We remember our beloved Onnig Balyan. (1935-2015)

O balyan2_n

Today we remember our beloved Onnig Balyan , our dear Onnig Ahparig , whom we lost shortly after celebrating his 80th birthday , five years ago today .
A brilliant soccer star in his youth , one of the visionary founders of OIA back in 1976 , a righteous man of action his entire life a true soldier for the nation , who was always an honest , steady , reliable advisor to us , the younger generations who try to carry the baton as to the best of their abilities ..
On the occasion of his birthday , we think of Onnig Ahparig of blessed memory who is sorely missed and never forgotten !! May he continue to Rest In Peace in Heaven !!!!
Edvin Minassian Esq.
Chairman of OIA Board of Trustees

View More Event Photos (click)