AGBU World Game (Arm)

Պոլսահայ Միութեան Գործադիր Մարմնի վարչութիւնը մեծ ուրախութեամբ կը յայտարարէ իր «Պոլիս» մարզական խումբի կազմութիւնը, մասնակցելու համար մօտակայ օրերուն կայանալիք ՀԲԸՄի Համաշխարհային խաղերուն: Պոլսահայ Միութիւնը առաջին անգամն ըլլալով մաս պիտի կազմէ այս պատմական ձեռնարկին ընդամէնը 42 մարզիկներով: Սոյն հրաւէրը զոր ուղղուեցաւ Պոլսահայ Միութեան, առաջինն է ՀԲԸՄի Համաշխարհային խաղերուն պատմութեան մէջ, ուր...

Continue reading

[DEMOKRAT HABER] Zarakolu’na burada mahkeme Ermenistan’da ödül

Türkiye’de barýþ, demokrasi ve özgürlük mücadelesine verdiði katkýlarý, halklarýn kardeþliðine katký saðlayan yayýnlarý nedeniyle mahkemelerden kurtulamaya yayýncý-yazar ve insan haklarý savunucusu Ragýp Zarakolu bir ödül daha aldý.  Ermenistan Cumhurbaþkanlýðý’nda bugün “2011 Cumhurbaþkanlýðý Ödülleri” töreni gerçekleþtirildi.   Ermenistan Cumhurbaþkaný basýn servisinden alýnan bilgiye göre Serj Sarkisyan törene katýlanlarý kutlayýp baþarýlar diledi.…

Continue reading

THE ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS (ARM)

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ԸՆՏՐԵՑ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ՆՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ   Պոլսահայ Միութիւնը կը յայտարարէ իր Գործադիր Մարմնի Վարչութեան նորընտիր անդամներու ընտրութիւնը: Ատենապետ ընտրուեցաւ Տիար Գուրգէն Պէրքշանլար որ բացատրեց թէ «Մեր նպատակակէտն է Հայ Համայնքին եւ Հայ Ազգին ծառայել կրթական, մշակութային եւ ընկերային յայտագիրներու...

Continue reading

THE ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS

THE ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ELECTS THE NEW EXECUTIVE BOARD   The Organization of Istanbul Armenians announces the election of new members to its Executive Board along with the appointment of new officers. After the election, the newly elected President of OIA, Mr. Kurken...

Continue reading

[THE ARMENIAN WEEKLY] Elections, Politics, and Accountability: An Interview with Civilitas Director Salpi Ghazarian

YEREVAN, Armenia—The Armenian Weekly assistant editor Nanore Barsoumian sat down with Civilitas Foundation Director Salpi Ghazarian for a discussion on the upcoming Parliamentary elections. One of the aims of Civilitas is to promote the development of democracy in the country, through initiatives that support education, rural development, and environmental awareness....

Continue reading

ESSAY CONTEST AT OIA

    ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑՈՒՄ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Մարիէթ Մինասեան-Օհանէս      Կազմակերպութեամբ Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբի, եւ Կեդրոնական Վարժարանի Սանուց Յանձնախումբի, Շաբաթ, 14 Ապրիլ 2012-ին, …

Continue reading