Supporting our brothers and sisters In Syria.. From Aleppo to Damascus … Kamishli to Kessab and beyond…

Mrs. Losin Zorlu (1931-2016) – Funeral Announcement.

grandma (1)

Mrs. Losin Zorlu ( 1931-2016) * Loving mother, grandmother, sister, and anushkyour * Survived by Daughter and Son-in-law: Anush and Hagop Barin Grand-daughter: Nora Barin Brother: Mr. and Mrs. Avedis Olgun and family Sister: Mrs. Zarman Kazanci and family Mr. and Mrs. Manas Zorian and family Mr. and Mrs. Garbis...

Continue reading

Mr. Sebuh Madoyan (1955-2015) – Requiem (1st Year) Service

Mr. Sebuh Madoyan (1955-2015) Born: March 19, 1955 in Istanbul, Turkey  Passed Away: July 19, 2015 in Los Angeles .  Requiem (1st Year) Service  for Mr. Sebuh Madoyan (1955-2015) will take place at  Oakwood Memorial Park (22601 Lassen Street, Chatsworth CA 91311) on Sunday July 17 , 2016  at 2.00PM, graveside . Survived By. ....

Continue reading

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ – SAVE THE DATE for Oia Getronagan Alumni Committee.

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ ՊՈԼՍՈՅ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՀԻՄ­ՆԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 130րդ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016  երեկոյեան ժամը 7 էն սկսեալ Պոլսահայ Միութեան «Գրիգոր եւ Աւետ Քիւրքչիւօղլու» սրահը   ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ     SAVE THE DATE   CELEBRATION OF GETRONAGAN SCHOOL’s  FOUNDATION 130TH ANNIVERSARY   Saturday, December 3, 2016 starting 7 pm At OIA “Krikor...

Continue reading

Mrs. Shakeh Rakijian (1920 – 2016) – Requiem 40th Day Service

FullSizeRender

—— Mrs. Shakeh Rakijian (1920 – 2016) . Requiem 40th Day Service Date:    SUNDAY, JUNE 19. 2016 Time:   2.00PM Place:   FOREST LAWN  MEMORIAL PARKS & MORTUARY                4471 LINCOLN AVE CYPRESS CA 90630                              (GARDEN OF PROTECTION) Info:  Hirant Rakijian (949-733 2654)  Hirant.Rakijian@aero.org . .SURVIVED BY: Her Son: Hirant –...

Continue reading