OIA OFFICE NEW PHONE NUMBER

(747) 2449298

Mr. Garabet Mihalyan (1942-2019) Funeral Announcement.

80631943_10158541239419316_1902210886202818560_n

… Mr. Garabet Mihalyan (1942-2019)   Funeral Announcement. Mr. Garabet Mihalyan (Arapkir 1942-Istanbul 2019)  Principal and Teacher  Funeral Services will be held  On Saturday, January 4, 2020 at 1:00 PM at Kumkapı Surp Astvadzadzin Ermeni Patriklik Kilisesi     On behalf of the Organization of Istanbul Armenians Board of Trustees, Executive,  and...

Continue reading

New Year 2020

New year greeting (2)

.. Along with my fellow Board members We sincerely thank all of our friends , contributors and members for their crucial support and active participation and wish each and every one of you , your families , our Nation and the World a healthful, peaceful , and successful New Year...

Continue reading

“RoseVart Collection” Exhibit . (Dec 15, 2019)

… A unique art exhibit was held at the Organization of Istanbul Armenians on Sunday, December 15th, 2019 at OIA Hrant Dink Lecture Hall. which was organized by OIA Cultural Committee. ԵԶԱԿԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ  Գրի առաւ՝ Տոքթ. Յովհաննէս Գուլակ Աւետիքեան  Կիրակի, Դեկտեմբեր 15- 2019ին, կազմակերպութեամբ Պոլսահայ...

Continue reading

Esayan – Getronagan “Pajagi Or 2019”

facebook_1575877286365

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԷՍԵԱՆ ԵՒ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՍԱՆՈՒՑ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԲԱԺԱԿԻ ՊԱՀԵՐՈՒ ԳԻՇԵՐԸ  Գրի առաւ՝ Ալին Տօնիկեան  Շաբաթ, 7 Դեկտեմբեր, 2019ի գիշեր, Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան մէջ աննախընթաց ելոյթ մը սարքուեցաւ Էսաեան եւ Կեդրոնական սանուց յանձնախումբերուն միացումով:  Ատենապետ Հերման Չէլիքի բարի գալուստի խօսքէն ետք, Տիկին Ալին Տօնիկեան հետեւեալ ուղերձով բացումը կատարեց:  Մեծայարգ Հրաւիրեալներ...

Continue reading

Dr. Mark M. Kosker

    16TH ANNUAL DIOCESAN CHRISTMAS BALL Published – 20 December 2019 – WD A revered Diocesan tradition, the 16th Annual Christmas Ball attracted over 300 guests on December 7th at the Diocesan Complex in Burbank. The theme of this annual event, “Blessed” reflected the leadership and vision of the seven distinguished professionals...

Continue reading