OIA OFFICE NEW PHONE NUMBER

(747) 2449298

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

M Buyukhagopyan

…                                                          Կազմակերպութեամ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ՝  ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ   Ի պատիւ ՕՐԴ. ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՊԻՒՅԻՒՔՅԱԿՈԲԵԱՆի Նախկին ուսուցչուհի՝ Տատեան Վարժարանի Նախկին Փոխ-խմբագրապետուհի՝ «Մարմարա» օրաթերթի Խմբագրապետուհի՝ Ս. Փրկիչ Պարբերաթերթի և...

Continue reading

Գերապայծառ՝ Լեւոն Արք. Զէքիեանը – OIA will be hosting His Excellency Archbishop Levon Zekiyan,

  Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 16, երեկոյեան ժամը at 8:00ին,  On Wednesday, October the 16th at 8:00 pm, Պոլսահայ Միութիւնը պիտի հիւրընկալէ Գերապայծառ՝ Լեւոն Արք. Զէքիեանը Առաջնորդ՝ Պոլսոյ Հայ Կաթողիկէ Արքեպիսկոպոսական Թեմի Եւ Պապական Ներկայացուցիչ՝ Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութեան Երեկոն պիտի կայանայ  ընթրիքով եւ ջերմ զրոյցով Տեղերը սահմանափակ են, հետեւաբար հաճեցէք մեզի անմիջապէս տեղեակ պահել...

Continue reading

Fire and Evacuations Announcements.

…. Fire and Evacuations Announcements. –   Dear Members and Friends , We have been monitoring with deep sadness the devastating fire and evacuations of families from their homes due to the Saddleridge Fire . OIA Center will be open to All , our doors will be open to Everyone...

Continue reading

COSTANTINOPLE

….. OIA Group Night at “CONSTANTINOPLE” Play October 25, 2019 at 8:00 PM —————————————– Sections ENTERTAINMENT & ARTS New in L.A. theater: The struggles of women, as seen through the Armenian genocide Travis Laughlin and Jade Hykush in Vista Players’ “Constantinople” at Secret Rose Theatre in North Hollywood. (Armineh Hovanesian)...

Continue reading