Supporting our brothers and sisters In Syria.. From Aleppo to Damascus … Kamishli to Kessab and beyond…

ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ՈՂԲԱՑԵԱԼ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

                    ————————————- ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ՈՂԲԱՑԵԱԼ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ Պոլսոյ «Ակօս» թերթի խմբագիր՝ Հրանդ Տինքի Նահատակութեան 12րդ տարելիցին առթիւ, Կիրակի 20 Յունուար  2019, յուշ երեկոյ մը կազմակերպուած էր Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան կողմէ, որ տեղի ունեցաւ Միութեան հանդիսասրահին մէջ: Բազմահարիւր ներկաներուն հետ, ձեռնարկին...

Continue reading

Manti Night

49120990_10156807969758965_1607473892295704576_n

… … O I A -E V E N T REMINDER (Dec 29 , 2018)     *****Manti Night ***** Special Guest : His Eminence, Primate  Archbishop Hovnan Derderian , who will be providing us with his blessings for the New Year .   

Continue reading