A Musical Evening at OIA

  Reflecting the day after the most superb quality of music that we were privileged to be treated to . We are certainly committed to invite them back for a much bigger event on our rooftop by Spring or Fall … in the meantime thanks to our OIA Team ,...

Continue reading

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

IMG_2885 (1)

  ……… ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ՝ ՕՐ. ՄԱՔՐՈՒՀԻ Պ. ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՊՈԼՍՈՅ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ 175ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆՑ ԱՌԹԻՒ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ  Գրի առաւ՝ Մարիէթ Մինասեան-Օհանէս  Կազմակերպութեամբ Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբին, Շաբաթ, Հոկտեմբեր 26, 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Միութեան «Հրանդ Տինք» դասախօսական սրահին մէջ տեղի ունեցաւ վաստակաւոր ուսուցչուհի՝ Մաքրուհի...

Continue reading