[SERDA ASLAN] OSMANLI ERMENÝLERÝ VENEDÝK’TE!

OSMANLI ERMENÝLERÝ VENEDÝK’TE! San Lazzaro Mýkhitarist Manastýrý ve Ýlk Türkçe Tiyatro Oyunlarý   18. yüzyýlýn sonunda, Ermeni Mýkhitarist Manastýrý’nda yazýlan ve Venedik Karnavalý’nda düzenli olarak icra edilen ilk modern Türkçe oyunlar, yazýldýklarý tarihten yaklaþýk iki asýr sonra kendilerine hayat veren Ermeni rahiplerin doðduðu ülkeye, Türkiye’ye dönüyor. Ermenilerin modern Türkçe tiyatronun...

Continue reading

Mekhitaryan Alumni Committee is looking for male and female volunteers to re-activate the group.

Mekhitaryan Alumni Committee is looking for male and female volunteers to re-activate the group. If you are interested, please attend our first meeting on Thursday, September the 27th at 7:00 pm at the OIA Center, Hrant Dink Hall. For inquiries please contact:Herman Yaylaoglu 818-216-8398Edi Sarafoglu 213-280-0004Aram Aginian …

Continue reading