Supporting our brothers and sisters In Syria.. From Aleppo to Damascus … Kamishli to Kessab and beyond…

[HYETERT] Ragýp Zarakolu tahliye edildi

Ragýp Zarakolu tahliye edildi KCK davasýnda Ragýp Zarakolu’nun da aralarýnda bulunduðu 15 kiþi tahliye edildi. Tahliye gerekçesi olarak, tutuklu kalýnan süreç, suç vasfýnýn deðiþme ihtimali ve delil durumu gösterildi. 1. KCK davasýnda ilk duruþma 2 temmuz’da Silivri’de görülecek.Birinci KCK davasýnda tutuklu sanýk Prof. Dr. Ragýp Zarakolu ile beraber 15 kiþi...

Continue reading

[DR.MED.SARKIS ADAM] MIGIRDÝÇ KHRÝMYAN(KHRÝMYAN HAZRÝG)in DOÐUM’UNUN 192.ci YILDÖNÜMÜ

 4 Nisan  2012 MIGIRDÝÇ  KHRÝMYAN(KHRÝMYAN HAZRÝG)in DOÐUM’UNUN 192.ci YILDÖNÜMÜ 4 Nisan 1820 tarihinde Van’da doðan  Mýgýrdiç Khrimyan ilk öðrenimini Van’ýn Ermeni manastýrýnda aldý.1842 de Ýstanbul’a yerleþen Mýgýrdiç sivil hayatý terk ederek ruhani hayata geçti ve 1854 yýlýnda üstrahiplik (gözetmen)derecesine yükseldi, 1856-1857 yýllarýnda <Vasburagan Kartalý> adlý dergiyi yayýn hayatýna soktu.1856 týlýnda Van’a geri döndu...

Continue reading

[HYETERT] Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý

Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý Berc Zorian’ýn, kurucusu, Director Tecnico ve Treasure olduðu  Organization Mexican Amputee  (Tek bacak ve tek kol) futbol Ass.’inin 14 Nisan’da U.S.A. National takýmý ile Meksika’da milli maç yapacak. 17 yaþýndaki kanserden bacaðýný kaybetmiþ bir gencin hayat hikayesi ve ona olan aþký ile bugün Berc’in elinde...

Continue reading

[A1+] Sibil i yerkets NewYorkum

Սիբիլը երգեց Նյու Յորքում 09:43 | Ապրիլ 02, 2012 | ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ     C.A.R.S. Հայրենակցական Միության անմիջական նախաձեռնությամբ, մարտի 31-ին Նյու Յորքում առաջին անգամ մենահամերգով հանդես եկավ թուրքահայ ճանաչված երգչուհի Սիբիլ Բեկթորոսօղլուն: Երգչուհին ծնվել է Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում: Ծնողները նրան Սիբիլ են անվանել հա&#13

Continue reading

[DR.SARKIS ADAM] Dzaghgazaret

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ Այսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը նշէ Ծաղկզարդը,որ կը խորհուրդանշէ Յիսուս Քրիստտոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:Երբ որ,Յիսուս Քրիստոս էշի վրայ նստած իր աշակերտներու հետ միասին Երուսաղէմ մտաւ , Երուսաղէմի ժողովուդի կողմէ  դիմաւորուեցաւ մեծ խամդաւարութեամբ, ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղերով , ինչպէս նաեւ ժողովուրդը իր զգեստները ճանապարհի վրայ  փռելով եւ աղաղակելով:

Continue reading

Reflections of Bolis” Sibil and Eric Nazarian -2-

  Հանդիսավարներուն հարցումներուն՝ շարժապատկերին մէջ ուտ գործածելու ներշնչման պատճառին մասին Էրիք Նազարեան պատասխանեց ըսելով թէ,  մանկութենէն ի վեր սիրած է այս նուագարանը որ հին պատմութեան վերակենդանացումն է որ կը խորհրդանշուի այնտեղ: Նաեւ ան բացատրութիւն տուաւ թէ մեր մշակոյթի արմատները Պոլիս է: Դանիէլ Վարուժանի, Սիամանթոյի, Գրիգոր Զոհրապի յիշատակներն ու հոգին իր...

Continue reading