[BIANET] Çocuklar ve Ermeni Aydýnlar Ýçin Oturdular

CUMARTESÝ ANNELERÝ/ÝNSANLARI Çocuklar ve Ermeni Aydýnlar Ýçin Oturdular Cumartesi anneleri, 23 Nisan Çocuk Bayramý ve 24 Nisan Ermeni aydýnlarýnýn kaybediliþinin yýldönümü arifesinde, kaybedilen çocuklar ve Ermeni aydýnlarýnýn akýbetini sordu. Nilay VARDAR nilay@bianet.org Ýstanbul – BÝA Haber Merkezi 21 Nisan 2012, Cumartesi

Continue reading

[HYETERT] ÝHD ve DurDe 24 Nisan’ý Anacak

ÝHD ve DurDe 24 Nisan’ý Anacak Ermeni soykýrýmýnýn 97. yýldönümü nedeniyle 24 Nisan Salý günü ÝHD Türk Ýslam Eserleri Müzesi’nde, DurDe ise Taksim Meydaný’nda anma etkinliði düzenleyecek. < ?xml:namespace prefix = o /> Ýstanbul – BÝA Haber Merkezi 20 Nisan 2012, Cuma Ermeni soykýrýmýnýn 97. yýldönümü nedeniyle bu yýl 24...

Continue reading

[CONS.GENELOF ARMENIA.] 500 Years of Armenian Printing

Երևանը Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք Հայ գրատպության 500 ամյակ        2012 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է միանգամից երկու նշանակալից իրադարձություն` Երևանի հռչակումը Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք և Հայ գրատպության 500-ամյա հոբելյանը:       Հայաստա&#13 …

Continue reading

[HYETERT] FLASH… FLASH.. Ermeni Lisesi’ne vakýf statüsü

Vakýflar Genel Müdürlüðü bünyesindeki Vakýflar Meclisi, 1980’li yýllarda hükmi þahsiyetini kaybeden ve uzun yýllardýr vakýf kabul edilmeyen Surp Haç Týbrevank Ermeni Lisesi’nin vakýf statüsüne alýnmasýný kararlaþtýrdý… Vakýflar Meclisi ayrýca, Kýnalýada Surp Kirkor Lossavariç Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlýðý Vakfý ile Üsküdar Profiti Ýlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfý’nýn iade...

Continue reading

[RADIKAL] Kaybolmayýn çocuklar

Kaybolmayýn çocuklar Rakel ve Hrant Dink in (soldan ikinci çift) yýllarýný verdiði Kamp Armen, 1983 te kapatýldý. Ermeni çocuklarýn emekleriyle kurulan Tuzla daki kamp, Kaybolmayýn Çocuklar belgeselinde anlatýldý.

Continue reading

[NEWS.AM] Turks and Armenians discuss reconciliation issue in Washington (in Arm)

Հայերն ու թուրքերը Վաշինգտոնում հայ-թուրքական հաշտեցման հարցեր են քննարկել Ապրիլ 15, 2012 | 12:03  Մի քանի հայեր եւ թուրքեր են մասնակցել հինգշաբթի Վաշինգտոնում կազմակերպված միջոցառմանը` քննարկելու հայ-թուրքական երկխոսության ուղիները, տեղեկացնում է թուրքական «To…

Continue reading

[BIANET] Ödül ”Gavurun Torunu, Ermeni Dedem”in

TÜRKÝYE-ERMENÝSTAN SÝNEMA PLATFORMU Ödül ”Gavurun Torunu, Ermeni Dedem”in Ermenistan Türkiye Sinema Platformu, bu yýl, mezarý kayýp olan büyük dedesiyle arasýndaki baðý “1915 travmasý ve yaþadýklarý yalnýzlýk” üzerinden kuran Akkaya’nýn projesine destek verecek. Ayça SÖYLEMEZ Ýstanbul – BÝA Haber Merkezi 13 Nisan 2012, Cuma

Continue reading

[HAYRENIK WEEKLY] Prof. Hayr Zekiyan – 1

Հայր Լեւոն Զէքիեան վարիչն է Վենետիկի Պետական համալսարանի հայոց լեզուի եւ գրականութեան ամպիոնին եւ կ՛ուսուցանէ հայ եկեղեցւոյ պատմութիւն եւ աստուածաբանութիւն` Վատիկանի արեւելագիտական հիմնարկին մէջ: Ան անդամ է Հայագիտական ուսումներու միջազգային ընկերակցութեան: Անդամ է Վենետիկի Վենետեան ակադեմիային, ինչպէս նաեւ արտասահմանեան անդամ` Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի: Ունի հայագիտական, աստուածաբանական եւ իմաստասիրական...

Continue reading

[ARMENPRES] Ragip Zarakoglu (Arm)

Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած թուրք մտավորական Ռագըփ Զարաքոլուն ազատ է արձակվել բանտից17:47, 10 Ապրիլ, 2012 ՍՏԱՄԲՈՒԼ, 10 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայոց ցեղասպանության մասին մի շարք աշխատություններ լույս ընծայած Ստամբուլի «Բելգե» հրատարակչության սեփականատեր Ռագըփ Զարաքոլուն եւ եւս 15 կալանավորներ ազատ են արձակվել բանտից:  Զարաքոլուն ձերբակալվել էր Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության (PKK) քաղաքային թեւ համարվող Քրդստանի …

Continue reading