ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ – OIA GENERAL ASSEMBLY MEETING (2017)