Yektan flyer 1(2)

P o s t p o n e d – Armenians on Records – Music Production From Homeland to Diaspora.

Հայաստանի մէջ պատահած վերջին քննադատական իրադարձութիւններուն պատճառաւ, Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբի կազմակերպած դասախօսական երեկոն՝ Դոկտ. ԵՔԹԱՆ ԹԻՒՐՔԵԸԼՄԱԶի հետ  “ՀԱՅԵՐՈՒ ՁԱՅՆԱԳՐԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՍՓԻՒՌՔ” խորագրով, յետաձգուած է: Նոր թուականը պիտի յայտարարուի մամուլով: Due to the recent critical events in Armenia, the lecture evening organized by the Cultural Committee of the Organization of Istanbul Armenians, featuring...

Continue reading