“COMMEMORATION EVENTS FOR LATE HRANT DINK”

“COMMEMORATION EVENTS FOR LATE HRANT DINK” “REQUIEM SERVICE AT MONTEBELLO” “PRESENTATION OF THE ANNUAL HRANT DINK  SPIRIT OF FREEDOM AND JUSTICE MEDAL” ———————- Details will follow

Continue reading

P O S T P O N E D – Book Presentation ” ANTEP 1915 SOYKIRIM VE FAILLER” By Umit Kurt PhD

… … … O I A   EVENT   POSTPONED   Խոր ափսոսանքով կը տեղեկացնենք ձեզ թէ՝ Հինգշաբթի,  Նոյեմբեր 1, 2018ի օրուան ձեռնարկը կամքէ անկախ պատճառներով  յետաձգուած է: Նոր թուականը դարձեալ պիտի յայտնենք ձեզ: Կը խնդրենք ձեր ներողամտութիւնը որեւէ անյարմարութեան համար: We are compelled to inform you that our event on Thursday,...

Continue reading