No comments yet

We must ACT NOW !! – մենք պետք է ‘Գործել ՀԻՄԱ ‘!!

IMG_0093
IMG_0094

Dear Compatriots ,
The existence and rights of the Armenian Nation and our Homeland is under direct and brutal threat . While our thoughts and prayers are with the soldiers in the front lines , the martyrs and their families and the civilian victims , that is not enough , we must ACT NOW !!

Please join the Organization of Istanbul Armenians and Friends  of Armenia ( Hayrenik Myioutyoun) in total unity and full solidarity with our brothers and sisters , warriors and civilians who are risking their lives defending our Homeland . We must rise to the occasion and provide the crucial support and assistance that is needed .

We will be holding an emergency Joint Fundraiser at the OIA Rooftop this Friday , October 2nd at 8:00PM. At this critical moment of existential struggle for our free and independent Armenia and Artsakh , we appreciate all you can do to help . All proceeds ( 100%)  from this Fundraiser will be immediately transferred to the Armenia Fund (  Hayastan All Armenian Fund) at the directive and request of the Government Armenia who will be directing the aid effort .

We look forward to seeing you Friday evening and your generous show of support . Refreshments will be served  at this outdoors event and social distancing rules along with the mask requirements will be strictly enforced .

On behalf of the OIA and Friends of Armenia.

Edvin Minassian  – Chairman OIA & Hagop Aleksanian – Chairman Hayrenik Miutyun

IMG_0096

(Translate by Google Translate)

Հարգելի հայրենակիցներ

 Հայ ազգի և մեր հայրենիքի գոյությունն ու իրավունքները ուղղակի և դաժան սպառնալիքի տակ են:  Մինչ մեր մտքերն ու աղոթքները առաջնագծում գտնվող զինծառայողների, նահատակների, նրանց ընտանիքների և քաղաքացիական զոհերի հետ են, դա բավարար չէ, մենք պետք է ‘Գործել ՀԻՄԱ ‘!!

 Խնդրում ենք միանալ Ստամբուլահայերի և Հայաստանի Բարեկամների Կազմակերպությանը (Hayrenik Myioutyoun) `լիակատար միասնությամբ և լիակատար համերաշխությամբ մեր եղբայրների և քույրերի, մարտիկների և խաղաղ բնակիչների հետ, ովքեր վտանգում են իրենց կյանքը` պաշտպանելով մեր Հայրենիքը:  Մենք պետք է առիթ առնենք և տրամադրենք անհրաժեշտ կարևորագույն աջակցությունն ու օժանդակությունը:

 Այս ուրբաթ ՝ հոկտեմբերի 2-ին,8:00PM մենք արտակարգ իրավիճակների համատեղ դրամահավաք կանցկացնենք OIA տանիքում:  Մեր ազատ և անկախ Հայաստանի և Արցախի համար գոյատևման պայքարի այս կարևոր պահին մենք գնահատում ենք այն ամենը, ինչ կարող եք անել օգնելու համար:  Այս դրամահավաքի ամբողջ հասույթը (100%) անմիջապես կփոխանցվի Հայաստան հիմնադրամին («Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ) ՝ Հայաստանի կառավարության հրահանգով և խնդրանքով, որը կուղղորդի օգնության ջանքերը:

 Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեզ ուրբաթ երեկոյան և ձեր աջակցության առատաձեռն ցուցադրումը:  Reshովացուցիչ ըմպելիքները կմատուցվեն դրսում անցկացվող միջոցառմանը, և սոցիալական հեռացման կանոնները, ինչպես նաև դիմակի պահանջները, խստորեն կկիրառվեն:

 OIA- ի և Հայաստանի բարեկամների անունից:

 

P l e a s e    D  O  N  A  T  E   

 (pay online)

Post a comment