No comments yet

Some facts about the virus – Որոշ փաստեր վայրըսի մասին – Virüs hakkında bazı gerçekler

3d illustration of the SARS-CoV-2 virus

Some facts about the virus

We encourage each of you to refer to the Center for Disease Control (CDC) guidelines to learn more about the virus: (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/).
 
In particular, please consider the following:

 • Prevention:

 • Wash Hands 20 seconds using soap and hot water or sanitizer

 • Avoid touching eyes, nose and mouth with unwashed hands.

 • Cover your cough or sneeze with tissue or sleeve, not your hand.

 • Stay home when you are sick. Monitor for fever, cough, and shortness of breath. Seek medical attention immediately if you may have been exposed.

 • Avoid exposure to infected individuals. To be safe, avoid close contact with people who are sick.

 • Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.

 • Avoid traveling to areas affected by a COVID-19 outbreak

 

 

 • Vitamin D

 • Sunshine

 • Echinacea

 • Elderberry

 • other herbals LDM, Munity Boost, garlic, Sage, Ginger, Oregano, Peppermint, Basil, Rosemary, Lemon Balm

 • exercise

 • FACE MASKS DO NOTHING TO HELP

Less than 100,000 cases, by contrast the flue has 45 million cases

80% of cases will resolve with ZERO medical treatment

SO far less than 100 have died from it. The flue kills 60,000 per year. Opioids which are prescription drugs Kill 200 people PER DAY. So, more people died today from opioids than have died from coronavirus in the US EVER

Symptoms include fever cough, shortness of breath, flue like

Healthy Adults are very safe, only immune compromised, elderly, and very young are at risk

 

 

Որոշ փաստեր Քորոնա Ժահրի (վայրըս) մասին

 

Ձեզմէ իւրաքանչիւրին կը խրախուսենք ժահրերու մասին յաւելեալ տեղեկութեանց համար դիմել հիւանդութիւններու վերահսկման կեդրոնի (CDC) ուղեցոյցներուն ՝ (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/):

 

Մասնաւորապէս, նկատի առէք հետևեալը.

 

 • կանխարգելում.

 • Ձեռքերը 20 վայրկեան լուացէք օճառով և տաք ջուրով կամ մաքրող միջոցներով:

 • Խուսափեցէք աչքերուն, քթին և բերանին դպչելու չլուացուած ձեռքերով:

 • Ծածկեցէք ձեր հազը կամ փռշտոցը հիւսուածքով կամ թևով, ոչ թէ ձեր ձեռքով:

 • Հանգիստ մնացէք տունը: Դիտարկեցէք տապի, հազի և շնչառութեան պատճառով: Անմիջապէս դիմեցէք բժիշկին, եթէ ենթարկուած էք:

 • Խուսափեցէք վարակուած անձերու հետ շփուելէ: Ապահով ըլլալու համար խուսափեցէք սերտ շփումէն հիւանդ մարդկանց հետ:

 • Մաքրել և ախտահանել յաճախ հպուած առարկաները և մակերեսները:

 • Խուսափեցէք COVID-19 բռնկման հետևանքով տուժած տարածքներ ճանապարհորդելէ:

 

 • D կենսանիւթ

 • Արեւու լոյս

 • էքինիժեա

 • Elderberry

 • Այլ դեղաբոյսեր LDM, Munity Boost, սխտոր, Sage, Ginger, Oregano, Peppermint, Basil, Rosemary, Lemon Balm

 • Մարզանք

 • Դէմքի Դիմակները Չեն Օգներ

100,000 դէպքէ պակաս, ընդհակառակը կրիփը ունի 45 միլիոն դէպք:

Դէպքերուն 80% -ը կը լուծուի ԶԷՐՕ բժշկական օգնութեամբ

100-է աւելի մարդ  մահացած է մինչեւ հիմա: Կերպը տարեկան կը սպաննէ 60 000 մարդ: Օփիոտները, որոնք դեղատոմսով դեղեր են, կը սպաննեն 200 մարդ ԱՅՍՕՐ: Այնպէս որ, այսօր աւելի շատ մարդ մահացած է օփիոտներէն, քան մահացած են գորոնա ժահրէն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ:

Ախտանիշներուն ներառեալ են տենդի հազ, շնչառութեան պակաս, որոնք կրիփի նման են: 

Առողջ մեծահասակները շատ անվտանգ են, վտանգաւոր են միայն դիմադրողականութեամբ տկար եղողները, տարեցները և շատ երիտասարդները:

 

Virüs hakkında bazı gerçekler

Virüs hakkında daha fazla bilgi edinmek için her birinizi Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) yönergelerine başvurmanızı öneririz: (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/).

Özellikle, lütfen aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Önleme:

 • Sabun ve sıcak su veya dezenfektan kullanarak Ellerinizi 20 saniye yıkayın

 • Gözleri, burnu ve ağzı yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının.

 • Öksürüğünüzü veya hapşırma işleminizi elinizle değil doku veya kılıfla örtün.

 • Hasta olduğunuzda evde kalın. Ateş, öksürük ve nefes darlığı olup olmadığını izleyin. Maruz kalmanız durumunda derhal tıbbi yardım alın.

 • Enfekte bireylere maruz kalmaktan kaçının. Güvende olmak için, hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.

 • Sık dokunan nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

 • COVID-19 salgından etkilenen bölgelere seyahat etmekten kaçının

 

 • D Vitamini

 • Gunes isigi

 • Ekinezya

 • Mürver

 • diğer bitkiler LDM, Munity Boost, sarımsak, Adaçayı, Zencefil, Kekik, Nane, Fesleğen, Biberiye, Limon Balsamı

 • egzersiz yapmak

 • YÜZ MASKELERİ YARDIM ETMİYOR

100.000’den az vaka, aksine bacada 45 milyon vaka var

Olguların% 80’i SIFIR tıbbi tedavi ile çözülecek

Bundan 100’den az kişi öldü. Baca yılda 60.000 kişi öldürüyor. Reçeteli ilaç olan opioidler GÜNLÜK 200 kişiyi öldürür. Yani, bugün ABD’de HİÇ’de koronavirüsten öldüğünden daha fazla insan opioidlerden öldü

Semptomlar ateş öksürüğü, nefes darlığı, baca gibi

Sağlıklı Yetişkinler çok güvenlidir, sadece bağışıklık sistemi zayıflar, yaşlılar ve çok gençler risk altındadır.


Post a comment