No comments yet

Sirarpi Acemyan (1929-2024)

. …

1**/ * …..*.*/

May be an image of 1 person and text that says 'Arax Acemyan Arax Acemyan 45m FINAL CURTAIN A well respected actor who made us laugh and cry, a confidant to many, generous at heart, a source of strength when she was on stage on the day my dad passed. She said 'The show must go on'. My mom passed away early this morning at the age of 94.'

 Sirarpi Acemyan (1929-2024)

*****************

Dr. O. Kulak Avedikyan

Թօրօնթօ յա բնակ Պոլսահայ Բեմադրիչ և դերասանուհի Սիրարբի Աճեմեանը 94 տարեկանին մեզմէ անդարձ բաժնուած է։ Իր բոլոր կեանքը նուիրած է Հայ թատրոնին և նամանաւանդ Սփիւրքի մէջ

բարգավաճման ուղիով։

Մենք Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբ ըլլալով մի քանի անգամ իր խումբը հրաւիրած ենք և իր թատերական ասպարէզին 60 ամեակը տօնած ենք։

Իր կենսունակութեամբ և ԱՐՈՒԵՍՏԻ հանդէպ ունեցած սիրոյ և պաշտամունքով,բոլորիս կողմէ գնահատուած էր։ Իր զաւակներուն և իր թատերախումբի բոլոր անդամներուն և հարազատներուն։կը յայտնենք մեր խորին ցաւակցութիւնները ։Յիշատակն անթառամ օրհնութեամբ եղիցի։

Սիրարբի ԱճէմեաՆը քոյրն է Յայտնի Հայ ,Օփերայի սօփրանօ Ալիս Մանուկեանի։

***
SA 60 6
AS 60 5
***
S A 60 2
***
S Acemyan 60 Ann
***************

 

On behalf of the Organization of Istanbul Armenians Board of Trustees,
Executive,  and all the committees, we convey our heartfelt condolences to:

Ms. Arax Acemyan

Mr. Dork Acemyan

Members of Pokr Pem  Theatre Group

 Her family, relatives and friends. 

Praying for her departed soul.

****************

REQUIEM SERVICE

Requiem  Service for Mrs. Sirarpi Acemian (1929-2024)

on Sunday. January  21, 2024 at 11:00 AM

at Armenian Catholic Church of Toronto

100 Northdale Rd. North York, Ontario

1********

Post a comment