M Buyukhagopyan

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

…                                                          Կազմակերպութեամ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ՝  ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ   Ի պատիւ ՕՐԴ. ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՊԻՒՅԻՒՔՅԱԿՈԲԵԱՆի Նախկին ուսուցչուհի՝ Տատեան Վարժարանի Նախկին Փոխ-խմբագրապետուհի՝ «Մարմարա» օրաթերթի Խմբագրապետուհի՝ Ս. Փրկիչ Պարբերաթերթի և...

Continue reading

Գերապայծառ՝ Լեւոն Արք. Զէքիեանը – OIA will be hosting His Excellency Archbishop Levon Zekiyan,

  Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 16, երեկոյեան ժամը at 8:00ին,  On Wednesday, October the 16th at 8:00 pm, Պոլսահայ Միութիւնը պիտի հիւրընկալէ Գերապայծառ՝ Լեւոն Արք. Զէքիեանը Առաջնորդ՝ Պոլսոյ Հայ Կաթողիկէ Արքեպիսկոպոսական Թեմի Եւ Պապական Ներկայացուցիչ՝ Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութեան Երեկոն պիտի կայանայ  ընթրիքով եւ ջերմ զրոյցով Տեղերը սահմանափակ են, հետեւաբար հաճեցէք մեզի անմիջապէս տեղեակ պահել...

Continue reading

Mr. Sevan Bedikoglu (1976-2019) – Funeral Announcement.

.. – … Mr.  Sevan Bedikoglu  (Istanbul/Turkey 1976-Los Angeles 2019)  Survived By,  His Wife and Children:  Tania Bedikoglu and Sean & Ryan  His Mother: Nuvart Bedikoglu  His Sister: Gulbenk  & Sirenus Kocar  His Nephews: Andre & Kevin Kocar  His In Laws:  Mr. & Mrs. Avedis & Geraldine Dishakjian  Dear extended Families...

Continue reading

Fire and Evacuations Announcements.

…. Fire and Evacuations Announcements. –   Dear Members and Friends , We have been monitoring with deep sadness the devastating fire and evacuations of families from their homes due to the Saddleridge Fire . OIA Center will be open to All , our doors will be open to Everyone...

Continue reading

COSTANTINOPLE

….. OIA Group Night at “CONSTANTINOPLE” Play October 25, 2019 at 8:00 PM —————————————– Sections ENTERTAINMENT & ARTS New in L.A. theater: The struggles of women, as seen through the Armenian genocide Travis Laughlin and Jade Hykush in Vista Players’ “Constantinople” at Secret Rose Theatre in North Hollywood. (Armineh Hovanesian)...

Continue reading

ՅԵՏ ՄԱՀՈՒ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏ ՎԱՀԱԳՆ ՏԱՏՐԵԱՆԻ

……. ՅԵՏ ՄԱՀՈՒ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ  ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏ ՎԱՀԱԳՆ ՏԱՏՐԵԱՆԻ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ Գրի առաւ՝ Մարիէթ Մ. Օհանէս Կիրակի, Սեպտեմբեր 15, 2019ին, Պոլսահայ Միութեան «Գուրեան Տանիքը» տեղի ունեցաւ յուշ երեկոյ, քառասունքի հոգեհանգիստ, հանգուցեալ Ցեղասպանագէտ Փրօֆէսըր Վահագն Տատրեանի:  Երեկոն սկսաւ տուտուկահար Ալպէրթ Վարդանեանի տուտուկի մեղեդիներով: Բացման խօսքը կատարեց Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբի...

Continue reading

OPEN LETTER OF GRATITUDE TO THE ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS—OIA — By Garo B. Ghazarian

….   OIA Auxiliary Membership Ceremony (Video)  ————————————————– OPEN LETTER OF GRATITUDE TO THE ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS—OIA — By Garo B. Ghazarian My fellow Bolsa-Hyes — I do like the sound of that! This past Sunday you bestowed great fortune and honor by designating me an “Honorary Bolsa-Hye.” As...

Continue reading