facebook_1575877286365

Esayan – Getronagan “Pajagi Or 2019”

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԷՍԵԱՆ ԵՒ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՍԱՆՈՒՑ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԲԱԺԱԿԻ ՊԱՀԵՐՈՒ ԳԻՇԵՐԸ  Գրի առաւ՝ Ալին Տօնիկեան  Շաբաթ, 7 Դեկտեմբեր, 2019ի գիշեր, Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան մէջ աննախընթաց ելոյթ մը սարքուեցաւ Էսաեան եւ Կեդրոնական սանուց յանձնախումբերուն միացումով:  Ատենապետ Հերման Չէլիքի բարի գալուստի խօսքէն ետք, Տիկին Ալին Տօնիկեան հետեւեալ ուղերձով բացումը կատարեց:  Մեծայարգ Հրաւիրեալներ...

Continue reading

Dr. Mark M. Kosker

    16TH ANNUAL DIOCESAN CHRISTMAS BALL Published – 20 December 2019 – WD A revered Diocesan tradition, the 16th Annual Christmas Ball attracted over 300 guests on December 7th at the Diocesan Complex in Burbank. The theme of this annual event, “Blessed” reflected the leadership and vision of the seven distinguished professionals...

Continue reading

Mrs. Filor Kesenci (1940-2019) 40th DAY REQUIEM SERVICE

..   Mrs. Filor Kesenci  (1940-2019) 40th  DAY REQUIEM SERVICE Mrs. Filor Kesenci  (Sivas-Gemerek May 19, 1940 – Los Angeles November 6, 2019) Former Member of  OIA Ladies Auxiliary Committee   40th Day Requiem  Services will be held On Sunday , December 15, 2019 at 1:30 PM at Oakwood Memorial Park...

Continue reading

Donate to OIA

Donate to OIA Want to join me in supporting a good cause? This #GivingTuesday I’m raising money for Organization of Istanbul Armenians and your contribution will make an impact, whether you donate $5 or $500. Every little bit helps. And on GivingTuesday Dec 3, Facebook will match a total of $7 million...

Continue reading