[WD] Primate’s Thanksgiving Day Message

Beloved faithful, Although not observed in the Armenian Church calendar, Thanksgiving Day must be celebrated by every citizen of the United States of America. It is the day of reconciliation with God, the Creator, and with our parents, friends and loved ones. It is a day of spiritual transformation of...

Continue reading

[DR. SARKIS ADAM] Armenian Patriarch of Jerusalem passed away – 1 (Arm.)

ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔ Ն.Ա.Տ ԹՈՐԳՈՄ ԱՐՔԵՊ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ԻՐ ՀՈԳԻՆ ԱՒԱՆԴԵՑ:Երուսաղեմում երկարատև հիւանդութիւնէն յետոյ, Երուսաղեմի մէջ, կեանքի 93-րդ տարին ի Տէր ննջեց Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկեանը:

Continue reading

[DR. SARKIS ADAM] Armenian Patriarch of Jerusalem passed away – 2 (Arm)

Երգչախումբեր կը կազմակերպէ եւ համերգներ կը ներկայացնէ Պաղտատի մէջ (1946), Ֆիլատելֆիա եւ Նիւ– Եորք ( 1948-1951), Երուսաղէմ եւ Ամման ( 1957-1959): Միա­ցեալ Նահանգաց Արեւելեան Թեմին մէջ եւ Թեմին Առաջ­նորդ Տիրան Արք. Ներսոյեանի թելադրութեամբ՝ 1947-ին կը կազմակերպէ «Դպրաց Դասերու Ընկերակցութիւնը», կը հրատարակէ ձայնագրութեամբ «Պատարագի Մէջ Սարկա­ւագի Ուղեցոյցը», «Սարկաւագ» ձայնապնակր եւ ձայներիզր...

Continue reading

[ASBAREZ] Bolsahayun Bardzanki

Պոլսահայուն պարծանքը՝ Սուրբ Փրկիչ ազգային հիւանդանոցը 2012/09/29 ՏՈՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ Պոլսոյ հայոց Սուրբ Փրկիչ ազգային հիւանդանոցը մեր մարդասիրական կարեւոր հաստատութիւններէն մին է ու շատ սերտ կապեր ունի իրմէ ա&# …

Continue reading

[AGOS] Uluslararasý Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Uluslararasý Hrant Dink Ödülü bu akþam Cemal Reþit Rey Salonu’nda düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Bu yýl dördüncüsü verilen ödül Ýsmail Beþikçi ve Rusya’dan Uluslararasý Memorial Topluluðu’na verildi. Açýlýþýný Zuhal Olcay’ýn sunuculuðunu ise Mert Fýrat’ýn yaptýðý törende ödül komitesi adýna konuþma yapan Ali Bayramoðlu, Hrant Dink’in adýnýn ve ödüllerinin, bir...

Continue reading

[MARMARA] Auwuiýuzr ouýðumr uð=uzþðg^

AUWUÝIUZR OUIÐUMR :NDSÇG RÝKUZHNDLR OUIÐUMR NPRSHRUMUZZÞÐND GZKUJ?RZ 150 ÞÐMRÐZÞÐT 500 SUÐÖRMZÞÐG HUÐINDKÞUZ SUIZÞJ ÞD NPRSHRUMUZZÞÐND ÞXUMR U:NWÞUZ AXVUMNDÞJUD – :NDSÇG UWÝ*Ð INDZ MG IUZR NÝMÞUW SÞIUWL ÞD ÇUCUM Çnfuzeum Auwub.uðag Jz,ndkþuz St< T Þðtmnduz +ðg^ 9 Ýþhýþsçþð^ euðqþul nimþuw uz<z<þlr ýuxþðnf uðquzuüðndþjud Auwuiýuzr ýuðþüðndkþuz st<! Auwuiýuzr ouýðumr uð=uzþðg^ nðnz= ausub.uðauwrz...

Continue reading

[HYETERT] Dünya Satranç Olimpiyatý sona erdi

Dünya Satranç Olimpiyatý sona erdi Uluslararasý platformda satrancýn en büyük organizasyonu olarak kabul edilen ve 1927 yýlýndan itibaren resmi olarak FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) tarafýndan organize edilen Dünya Satranç Olimpiyatý bu yýl 27 Aðustos – 10 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Türkiye Satranç Federasyonu tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn desteði ile...

Continue reading