aaa,a

Book Presentation

Book Talk And Sign (in Turkish) By Dr. Taner Akcam on Sunday, Nov 19, 2023 at 5:00PM at OIA Center 19726 Sherman Way , Winnetka. CA 91306 ( ************************* oia is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: OIA’s Book Talk & Sign with Dr. Taner Akcam Time: Nov...

Continue reading

14 a

Halloween Dinner Party 2023

   … ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ  «Հալօուին»Ի ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳԻՇԵՐԸ             Գրի  առաւ՝ Մարիէթ  Օհանէս   Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2023ին, կազմակերպութեամբ Պոլսահայ Միութեան, տեղի ունեցաւ «Հալօուինի»ի Ընտանեկան գիշերը՝ Պոլսահայ Միութեան «Հրանդ Տինք» սրահին մէջ: Ներկայ էին հիւրեր, Միութեան անդամներ, բարեկամներ եւ համակիրներ:  Ներկաները ճաշակեցին համադամ աղանդերները՝ աղցաններ, այլազան ճաշերը, «քաղցրէղէններու» հիւրասիրութեամբ: Բացման խօսքը կատարեց Միութեան...

Continue reading

download

Passing News of Mr. Bedros Boyaci (1972-2023)

Passing News It is with great sadness and profound sorrow that we announce the untimely passing of   Mr. Bedros Boyaci (1972-2023) (Account Receivable Representative of St.  Vincent  Jewelry Center) ——– On behalf of  OIA Board of Trustees, OIA Executive Committee  and all the committees, we convey our heartfelt condolences…

Continue reading

The Human Comedy By William Saroyan

….  .. Your ticket can help someone! 10% of all tickets sales from The Human Comedy for the weekend of Oct. 13-15 will be donated to the Armenian Christian Mission to help Armenian refugees from Artsakh.  Grab a ticket at the link in our bio TODAY! Back by popular demand, …

Continue reading

387112486_702733295232597_1123060864496225939_n

. The Vahakn Dadrian Armenian Genocide Book Collection

Sunday, October 22, 2023 at 2:00PM A special event to mark a major new addition to the USC Libraries Holocaust & Genocide Studies Collection. The Vahakn Dadrian Armenian Genocide Book Collection is made possible by the Ararat-Eskijian Museum and Research Center. SPEAKERS MARGUERITE MANGASSARIAN GOSCHIN Executive Director, Ararat-Eskijian Museum and...

Continue reading