[CNNTURK] Malatya’da Ermenilere yýkým!

Malatya’daki Ermeni mezarlýðýnda yaþananlar, “Türkiye’de Ermeni olmak” gerçeðini bir kez daha ortaya koydu. Belediyenin gelecek tepkilerden çekinerek, sözlü onay verdiði son dua yeri inþaatý, kentte tepki çekti. Belediyeye, “Kilise yapýyorlar” diye yüzlerce dilekçe yaðdý ve yapý yýkýldý. VÝDEOLAR ÝÇÝN TIKLAYIN < ?xml:namespace prefix = g_vml_ ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

Continue reading