Comments are off for this post

[RADIKAL] Savcýdan zehir zemberek Dink itirazýAgos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine iliþkin davada mahkemenin verdiði karara itiraz eden Savcý Hikmet Usta, sert ifadeler içeren dilekçesini Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na gönderdi.

Savcýdan zehir zemberek Dink itirazý

Comments are closed.