Comments are off for this post

[HYETERT] 12 Ağustos üzüm kutsama günü
Ermeni Apostolik Kilisesi  5 önemli yortusundan dördüncüsü olan  ve Meryem Ana’ya ithaf edilen en eski ritüel olan ″Meryem Ana’nın Göğe Alınışı ve Üzüm Kutsama Yortusunu (Verapoğum)″ 12 Ağustos’ta  törenlerle kutlayacak.

12 Ağustos’ta kilise ayini sonrasında üzüm hasadı kutsanacaktır.News from Armenia – NEWS.am

Comments are closed.