Comments are off for this post

[HAYRENIK WEEKLY] Prof. Hayr Zekiyan – 1


Հայր Լեւոն Զէքիեան վարիչն է Վենետիկի Պետական համալսարանի հայոց լեզուի եւ գրականութեան ամպիոնին եւ կ՛ուսուցանէ հայ եկեղեցւոյ պատմութիւն եւ աստուածաբանութիւն` Վատիկանի արեւելագիտական հիմնարկին մէջ: Ան անդամ է Հայագիտական ուսումներու միջազգային ընկերակցութեան: Անդամ է Վենետիկի Վենետեան ակադեմիային, ինչպէս նաեւ արտասահմանեան անդամ` Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի: Ունի հայագիտական, աստուածաբանական եւ իմաստասիրական բնոյթի բազմաթիւ հրատարակութիւններ: Հայր Լեւոն Զէքիեան, աւազա&#13

Comments are closed.