Comments are off for this post

[DEMOKRAT HABER] Zarakolu’na burada mahkeme Ermenistan’da ödül

Zarakolu'na burada mahkeme Ermenistan'da ödül


Türkiye’de barýþ, demokrasi ve özgürlük mücadelesine verdiði katkýlarý, halklarýn kardeþliðine katký saðlayan yayýnlarý nedeniyle mahkemelerden kurtulamaya yayýncý-yazar ve insan haklarý savunucusu Ragýp Zarakolu bir ödül daha aldý.  Ermenistan Cumhurbaþkanlýðý’nda bugün “2011 Cumhurbaþkanlýðý Ödülleri” töreni gerçekleþtirildi.


 


Ermenistan Cumhurbaþkaný basýn servisinden alýnan bilgiye göre Serj Sarkisyan törene katýlanlarý kutlayýp baþarýlar diledi.


 


2011 Cumhurbaþkanlýðý ödülü Türkiyeli gazeteci, yazar ve insan haklarý savunucusu Ragýp Zarakolu’

Comments are closed.