Comments are off for this post

[CNNTURK] Malatya’da Ermenilere yýkým!

Malatya’daki Ermeni mezarlýðýnda yaþananlar, “Türkiye’de Ermeni olmak” gerçeðini bir kez daha ortaya koydu. Belediyenin gelecek tepkilerden çekinerek, sözlü onay verdiði son dua yeri inþaatý, kentte tepki çekti. Belediyeye, “Kilise yapýyorlar” diye yüzlerce dilekçe yaðdý ve yapý yýkýldý.


Malatya'da Ermenilere yýkým! VÝDEOLAR ÝÇÝN TIKLAYINComments are closed.

© 2024 Organization of Istanbul Armenians. All Rights Reserved