A Musical Evening at OIA

  Reflecting the day after the most superb quality of music that we were privileged to be treated to . We are certainly committed to invite them back for a much bigger event on our rooftop by Spring or Fall … in the meantime thanks to our OIA Team ,...

Continue reading

facebook_1572847923813

A wonderful lecture by Dr. Ümit Kurt

  It was a wonderful lecture by Dr. Ümit Kurt ; we thank everyone who made the time and joined us on a Sunday evening and we especially thank Prof . Kurt for his thorough scholarship and his academic attention to the crucial sub field of perpetrators , their motivations...

Continue reading

IMG_2885 (1)

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

  ……… ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ՝ ՕՐ. ՄԱՔՐՈՒՀԻ Պ. ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՊՈԼՍՈՅ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ 175ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆՑ ԱՌԹԻՒ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ  Գրի առաւ՝ Մարիէթ Մինասեան-Օհանէս  Կազմակերպութեամբ Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան Մշակութային Յանձնախումբին, Շաբաթ, Հոկտեմբեր 26, 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Միութեան «Հրանդ Տինք» դասախօսական սրահին մէջ տեղի ունեցաւ վաստակաւոր ուսուցչուհի՝ Մաքրուհի...

Continue reading