Mrs. Agavni Papazian (1925-2018) Funeral Announcement.

 Mrs. Agavni Papazian (1925-2018) Funeral Announcement. – …….. Mrs. Agavni Papazian (1925 Everek – 2018 Encino) . Survived By, Her Husband: Mr. Kerop Papazian Her Daughter: M/M Peter and Srpuhi Maranian Her Son: Mr. Yeggy Papaz Her Grandchildren: M/M Paul and Garineh Maranian M/M Chris and Lena Adishian Her Great-Grandchildren:...

Continue reading

received_10213810346545211

Mr. Sahag Kayserian (1937-2018)

  Mr. Sahag Kayserian (1937-2018)    Mr. Sahag Kayserian (Kayseri 1937 – Los Angeles 2018) . Survived By, His Widow Mrs. Takuhi Kayserian His Daughter M/M Harutyun  & Arlet Bicakci  His Grandchildren Shant & Eddie His Son M/M Raffi  & Nancy Kayserian His Grandson Lucas   . FUNERAL SERVICE  INFORMATION Thursday April 5,2018 st 9:30 am Forest...

Continue reading

18157142_10154346204885988_3513922012017161389_n

L I V E Performance By Antranig Kzirian And Art Exhibit

…… L I V E   Performance By Antranig Kzirian And Art Exhibit By  Simon Majarian On Sunday, March 25, 2018 At OIA Center 19726 Serman Way, Winnetca CA  91306   Ուրախ եմ աշխատելու Պոլսահայ Միութեան հետ` իմ  նոր «NOUD» ալպոմիս արձանագրման աջակցութեան համար: Մարտ 25, ժամը 6-ին, 19726 Sherman Way,...

Continue reading