Comments are off for this post

[BIANET] Ödül ”Gavurun Torunu, Ermeni Dedem”in


TÜRKÝYE-ERMENÝSTAN SÝNEMA PLATFORMU


Ödül ”Gavurun Torunu, Ermeni Dedem”in


Ermenistan Türkiye Sinema Platformu, bu yýl, mezarý kayýp olan büyük dedesiyle arasýndaki baðý “1915 travmasý ve yaþadýklarý yalnýzlýk” üzerinden kuran Akkaya’nýn projesine destek verecek.

Ýstanbul – BÝA Haber Merkezi

13 Nisan 2012, Cuma

Comments are closed.