Comments are off for this post

[AZTAG DAILY] Hartsazruts Sarkis Seropyan i hed


Միջդպրոցական «Հրանդ Տինք» Շարադրութեան Մրցումին Առիթով. «Մենք Պիտի Ընդդիմանանք Տինքի Ոճիրին Գծով Թուրքիոյ Դատարանի Որոշումին, Պիտի Պահանջենք Որոշումին Վերանայումը Եւ Ի Հարկին Պիտի Դիմենք Եւրոպական Դատարան» Հաստատեց «Ակօս»-ի Հայերէն Բաժինի Խմբագիր Սարգիս Սերոբեան


=====================================


Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տեղեկատուական-ուսումնասիրական աշակերտական խմբակին կազմակերպած միջդպրոցական «Հրանդ Տինք» շարադրութեան Բ. մրցումին առիթով, խմբակի ատենապետ Լոռի Եթերեան հեռաձայնային հարցազրոյց մը ունեցաւ «Ակօս» թերթի հայերէն բաժինի խմբագիր Սարգիս Սերոբեանին հետ: Շահեկան հարցազրոյցը իր ամբողջութեամբ կը դարձնենք «Ազդակ»-ի ընթերցողներո&

Comments are closed.

© 2024 Organization of Istanbul Armenians. All Rights Reserved