OIA OFFICE NEW PHONE NUMBER

(747) 2449298

[AFFMA.ORG] The 15th Annual ARPA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

The 15th AnnualARPA INTERNATIONAL FILM FESTIVALNovember 29th – December 2ndThe Egyptian Theatre 6712 Hollywood Blvd., Los Angeles EVENT HIGHLIGHTS 4 Days of Screenings • Receptions • Q&A’s • Award presentations THURSDAY, 7:30PM – OPENING NIGHT FILM “LOST AND FOUND IN ARMENIA“ + Q & A/RECEPTION FRIDAY, 7:30PM – CENTERPIECE MOVIE...

Continue reading

[ED] Primate’s Thanksgiving Day Message

We convey our blessings to you and your family on one of the most meaningful observances of the year: Thanksgiving. How wonderful it is to live in a country that sets aside this day each year, to express gratitude for the bounties God has given us. The idea of giving thanks...

Continue reading

Sympathies from OIA

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ (1913-2012) Պոլսահայ Միութեան նախկին ատենապետ՝ ՏԻԱՐ ՎԱՐԴԳԷՍ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆի մահուան առթիւ Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան Հոգաբարձութիւնը, Գործադիր Մարմնի Վարչութիւնը &#138

Continue reading

[KHACHADURIAN CHOIR] Condolences for late Vartkes Kaprielyan

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ (1913-2012) Մենք Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի Խաչատուրեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի Տնօրէն Խորհուրդս եւ անդամներս խոր ցաւով ու վշտով տեղեկացանք մեր նախկին Վաստակաւոր Դպրապետին ՏԻԱՐ ՎԱՐԴԳԷՍ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆի

Continue reading

[WD] Primate’s Thanksgiving Day Message

Beloved faithful, Although not observed in the Armenian Church calendar, Thanksgiving Day must be celebrated by every citizen of the United States of America. It is the day of reconciliation with God, the Creator, and with our parents, friends and loved ones. It is a day of spiritual transformation of...

Continue reading

Armenian Books Odyssey By Norayr Dadurian (Canada)

«Հայ Տպագիր Գիրքի Ոդիսականը» Վէնքուվըր, Քանատա   3 Նոյեմբեր 2012, Շաբաթ օր, Վէնքուվըրի Ս. Վարդան Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ Սեդրակ Գալփաքեան սրահին մէջ «Հայ Մշակոյթ» երկօրեայ փառատօնի ծիրէն ներս տեղի ունեցաւ հայ տպագիր գիրքի 500ամեակին նուիրուած բանախօսութիւն մը, «Հայ Տպագիր Գիրքը Ոդիսականը» խորագիրով: Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Քանատահայ Գեղարուեստի Միութեան արեւմտեան մասնաճիւղին...

Continue reading