Comments are off for this post

[ANF NEWS AGENCY] Çemiþgezek’ten Los Angeles’a

 


Aurora Mardiganyan 1915 Ermeni Soykýrýmý sýrasýnda henüz 14 yaþýnda küçük bir kýzdý. Önce ailesinin gözleri önünde katledilmesine þahitlik etti. Ardýndan köle pazarýnda bir aðaya satýldý. Buradan kaçan genç kýzýn o dönem Ermeniler için güvenli sayýlan Rus hatlarýna geçmesi neredeyse bir senesini aldý. ABD’ye ulaþtýktan sonra kaçýþ öyküsü konusunda bir film çeken Mardiganyan, Dersimli Kürtler sayesinde hayatta kaldýðýný tüm hayatý boyunca söyledi.


Dönemin Mameret-ül Aziz vilayetine baðlý Çemiþgezek ilçesinde doðan Mardiganyan zengin bir ailenin kýzýydý. Önce ailesini ölüm yürüyüþleri sýrasýnda kaybetti. Sonra da bir aðaya köle olarak satýldý. Küçük Mardiganyan için hiçbir umut gözükmüyordu. Ta ki ihtiyar bir Ermeni çoban b


1916 yılının sonbahar aylarıydı. Kilit altında kaldığı evin bodrumundaki dışarıya kulak veren Mardiganyan Çemişgezek’ten tanıdığı bir ses duydu. Ermeni çobanların kullandığı bir ıslıktı bu. Hemen aynı şekilde cevap verdi. Ertesi gece aynı sesi yine duydu. Bu kez daha yakından geliyordu yine karşılık verdi. Ama bir daha o sesi duymadı. Üçüncü gece ise ihtiyar Vartabed belirdi pencerede. “Küçüğüm bekle seni buradan alacağım” diyerek inanılmaz bir kaçış hikayesini başlattı.


Comments are closed.