No comments yet

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ՍՐԱՀԻՆ – The Official Opening Of HRANT DINK LECTURE HALL

Post a comment