[ARMENPRES] Ragip Zarakoglu (Arm)

Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած թուրք մտավորական Ռագըփ Զարաքոլուն ազատ է արձակվել բանտից17:47, 10 Ապրիլ, 2012 ՍՏԱՄԲՈՒԼ, 10 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայոց ցեղասպանության մասին մի շարք աշխատություններ լույս ընծայած Ստամբուլի «Բելգե» հրատարակչության սեփականատեր Ռագըփ Զարաքոլուն եւ եւս 15 կալանավորներ ազատ են արձակվել բանտից:  Զարաքոլուն ձերբակալվել էր Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության (PKK) քաղաքային թեւ համարվող Քրդստանի …

Continue reading

[DR.MED.SARKIS ADAM] MIGIRDÝÇ KHRÝMYAN(KHRÝMYAN HAZRÝG)in DOÐUM’UNUN 192.ci YILDÖNÜMÜ

 4 Nisan  2012 MIGIRDÝÇ  KHRÝMYAN(KHRÝMYAN HAZRÝG)in DOÐUM’UNUN 192.ci YILDÖNÜMÜ 4 Nisan 1820 tarihinde Van’da doðan  Mýgýrdiç Khrimyan ilk öðrenimini Van’ýn Ermeni manastýrýnda aldý.1842 de Ýstanbul’a yerleþen Mýgýrdiç sivil hayatý terk ederek ruhani hayata geçti ve 1854 yýlýnda üstrahiplik (gözetmen)derecesine yükseldi, 1856-1857 yýllarýnda <Vasburagan Kartalý> adlý dergiyi yayýn hayatýna soktu.1856 …

Continue reading

[HYETERT] Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý

Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý Berc Zorian’ýn, kurucusu, Director Tecnico ve Treasure olduðu  Organization Mexican Amputee  (Tek bacak ve tek kol) futbol Ass.’inin 14 Nisan’da U.S.A. National takýmý ile Meksika’da milli maç yapacak. 17 yaþýndaki kanserden bacaðýný kaybetmiþ bir gencin hayat hikayesi ve ona olan aþký ile bugün Berc’in elinde...

Continue reading

[DR.SARKIS ADAM] Dzaghgazaret

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ Այսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը նշէ Ծաղկզարդը,որ կը խորհուրդանշէ Յիսուս Քրիստտոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:Երբ որ,Յիսուս Քրիստոս էշի վրայ նստած իր աշակերտներու հետ միասին Երուսաղէմ մտաւ , Երուսաղէմի ժողովուդի կողմէ  դիմաւորուեցաւ մեծ խամդաւարութեամբ, ձիթենիի եւ արմաւենիի ճիւղերով , ինչպէս նաեւ ժողովուրդը իր զգեստները ճանապարհի վրայ  փռելով եւ աղաղակելով:

Continue reading

[ANF NEWS AGENCY] Çemiþgezek’ten Los Angeles’a

  Aurora Mardiganyan 1915 Ermeni Soykýrýmý sýrasýnda henüz 14 yaþýnda küçük bir kýzdý. Önce ailesinin gözleri önünde katledilmesine þahitlik etti. Ardýndan köle pazarýnda bir aðaya satýldý. Buradan kaçan genç kýzýn o dönem Ermeniler için güvenli sayýlan Rus hatlarýna geçmesi neredeyse bir senesini aldý. ABD’ye ulaþtýktan sonra kaçýþ öyküsü konusunda bir...

Continue reading