[ULUSAL KANAL] Kaligrafi ustasý Berç Toroser’i kaybettik

Kaligrafi ustasý Berç Toroser’i kaybettik Ünlü ressam; dün gece geçirdiði kalp krizinden sonra tedavi gördüðü hastanede hayata gözlerini yumdu. Toroser’in cenazesi; 30 Haziran Cumartesi günü saat 13’te Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde yapýlacak törenin ardýndan Þiþli Ermeni Mezarlýðý’na defnedilecek.Kaligrafi ustasý ve ünlü ressam Berç Toroser yaþama veda etti. Toroser; 27 …

Continue reading

[DEMOKRAT HABER] Zarakolu’na burada mahkeme Ermenistan’da ödül

Türkiye’de barýþ, demokrasi ve özgürlük mücadelesine verdiði katkýlarý, halklarýn kardeþliðine katký saðlayan yayýnlarý nedeniyle mahkemelerden kurtulamaya yayýncý-yazar ve insan haklarý savunucusu Ragýp Zarakolu bir ödül daha aldý.  Ermenistan Cumhurbaþkanlýðý’nda bugün “2011 Cumhurbaþkanlýðý Ödülleri” töreni gerçekleþtirildi.   Ermenistan Cumhurbaþkaný basýn servisinden alýnan bilgiye göre Serj Sarkisyan törene katýlanlarý kutlayýp baþarýlar diledi.…

Continue reading

[THE ARMENIAN WEEKLY] Elections, Politics, and Accountability: An Interview with Civilitas Director Salpi Ghazarian

YEREVAN, Armenia—The Armenian Weekly assistant editor Nanore Barsoumian sat down with Civilitas Foundation Director Salpi Ghazarian for a discussion on the upcoming Parliamentary elections. One of the aims of Civilitas is to promote the development of democracy in the country, through initiatives that support education, rural development, and environmental awareness....

Continue reading

[E.H.A.] Batman’da Tarihi Ermeni kilisesi Çöplük Oldu

  Türkiyenin Batman`ýn Beþiri Ýlçesi`ne baðlý Yenipýnar Köyü`nde bulunan 11`nci yüzyýla ait olduðu Ermeni Kilisesi köyün çöp alaný olarak kullanýlýyor. Kiliseyi ayakta tutan sütunlar ve bazý iþlemeli taþlarýn ise, köylülerin ev ahýrlarýnda basamak olarak kullanýlýyor. Köy sakinlerinden Ali Uçar da, eski eserlerin sütun ve taþlarýnýn ahýr ve binalarýn zemin …

Continue reading

[VATAN] Ermenilerden özür diledi!

Ermenilerden özür diledi!AKP’nin kurucu kadrosundan Ýsmet Uçma 1915’te yapýlan tehcir için özür diledi… AK Parti’nin kurucu kadrosundan Ýsmet Uçma, 1915’te yapýlan tehciri trajik bir “soy sürgün” olarak nitelendirerek özür diledi. Radikal’in haberine göre AKP’nin kurucu kadrosu’ arasýnda yer alan Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma, 1915 olaylarý için “Trajik bir soy …

Continue reading

[TURKISH HUMAN RIGHTS GROUP] Your Demands are our Demands’

Your Demands are our Demands’: Turkish Human Rights Group Sends Letters to Etchmiadzin, Antelias The Committee Against Racism and Discrimination of the Istanbul Branch of the Human Rights Association sent letters today to the Catholicos of all Armenians Karekin II and the Catholicos of Cilicia Aram I, expressing solidarity with...

Continue reading

[MASIS] Turkish Professor Calls for Facing Fact of Armenian Genocide

Turkish Professor Calls for Facing Fact of Armenian Genocide ISTANBUL — A discussion on “What happened on April 24? What happened on January 19?” at Istanbul’s Bilgi University signaled the launch of Armenian Genocide commemoration ceremonies. Bagrat Estukian from Agos newspaper, Dr. Arus Yumul and Bilgi University professor Tolka Tivziv...

Continue reading