[ED] Primate’s Thanksgiving Day Message

We convey our blessings to you and your family on one of the most meaningful observances of the year: Thanksgiving. How wonderful it is to live in a country that sets aside this day each year, to express gratitude for the bounties God has given us. The idea of …

Continue reading

Sympathies from OIA

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> (1913-2012) Պոլսահայ Միութեան նախկին ատենապետ՝ ՏԻԱՐ ՎԱՐԴԳԷՍ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆի մահուան առթիւ Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան Հոգաբարձութիւնը, Գործադիր Մարմնի Վարչութիւնը &#138…

Continue reading

[KHACHADURIAN CHOIR] Condolences for late Vartkes Kaprielyan

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> (1913-2012) Մենք Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի Խաչատուրեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի Տնօրէն Խորհուրդս եւ անդամներս խոր ցաւով ու վշտով տեղեկացանք մեր նախկին Վաստակաւոր Դպրապետին ՏԻԱՐ ՎԱՐԴԳԷՍ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆի

Continue reading

[WD] Primate’s Thanksgiving Day Message

Beloved faithful, Although not observed in the Armenian Church calendar, Thanksgiving Day must be celebrated by every citizen of the United States of America. It is the day of reconciliation with God, the Creator, and with our parents, friends and loved ones. It is a day of spiritual transformation of...

Continue reading

Armenian Books Odyssey By Norayr Dadurian (Canada)

«Հայ Տպագիր Գիրքի Ոդիսականը»< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Վէնքուվըր, Քանատա   3 Նոյեմբեր 2012, Շաբաթ օր, Վէնքուվըրի Ս. Վարդան Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ Սեդրակ Գալփաքեան սրահին մէջ «Հայ Մշակոյթ» երկօրեայ փառատօնի ծիրէն ներս տեղի ունեցաւ հայ տպագիր գիրքի 500ամեակին նուիրուած բանախօսութիւն մը, «Հայ Տպագիր Գիրքը Ոդիսականը» խորագիրով:...

Continue reading

[DR. SARKIS ADAM] Armenian Patriarch of Jerusalem passed away – 1 (Arm.)

ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔ Ն.Ա.Տ ԹՈՐԳՈՄ ԱՐՔԵՊ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ԻՐ ՀՈԳԻՆ ԱՒԱՆԴԵՑ:Երուսաղեմում երկարատև հիւանդութիւնէն յետոյ, Երուսաղեմի մէջ, կեանքի 93-րդ տարին ի Տէր ննջեց Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկեանը:

Continue reading