Comments are off for this post

[MARMARA] Prof. Arman Manukyan Passed Away Last Night.Judulr Mnðndiý


SUA% YÐ*($ UÐSUZ SUZNDMÞUZR


Uwi uxýnd .nð judnf ýþpþmujuz= nð þðtm ürbþð Otððuayubu arduzeuznjr st< wuzmuð,umr uzauzüiýndkþuz aþýþduz=nf sþöst aðucþbý uxu, t sþð buý irðþlr çuðþmusg% H+puörvr ausuliuðuzr þðmuðusþuw euiu.+i þd ausuwz=tz zþði öuzuöuz ünð,ndztndkrdzzþðnd xuafrðuw Yð+)$ Uðsuz Suzndmþuz^ mnpumrjg sþð buý irðþlr çuðþmusndar þd +ytðuwr uznduzr þðüvndar Ulri Suzndmþuzr!


Uðsuz Suzndmþuz ,zu, tð 24 Suðý 1931rz Rikuzhndlr st<! Uz ub.uýuz=r çþpndz ýuðrzþðt fþð< þðmuð cusuzumt r fþð mg ýuxuhtð þðrmuszþðnd uzçuduðuðndkþzt^ uwzndauzeþðq srzvþd þðtm ýumudrz mg huatð rð .uzeufuxndkrdzz nd ndcþðg þd mg buðndzumtð euiu.+iþl H+puörvr ausuliuðuzr st<^ srbý bð<uhuýndu, rð uzausuð ndiuznpzþðndz mnpst! Ýðýr uzumzmul uzçuduðuðndkþuz aþýþduz=nf t nð uz aðucþbý m’uxzt rð irðþlrzþðtz þd sþð ausuwz=tz!


Uðsuz Suzndmþuz þðþdnwk sgz tð sþð ausuwz=uwrz mþuz=tz zþði^ ub.nwc mðkumuz sbum sg^ nð sþð ausuwz=r suðöumuz ub.uðar st< ul ndzþju, tð rð zþðeðndsg^ 50 ýuðr buðndzum þpu, tð Brblrr Suðöumuz Umndsçr uýþzuhþýg^ nðndz 20 ýuðrzþðndz nðhti Huýndumul zu.uüuag! Uz +üýubuý ünð,ndztndkrdz ndztð zuþd nðhti {Orzrbþuz´ mýumr wuzqzu.ndsçr Uýþzuhþý! Uðsuz Suzndmþuz sui muösu, tð zuþd Huýðruð=uðuzr öuzuöuz wuzqzu.ndsçþðndz!


2008 kndumuzrz Zndðauz Vu=su=ogr mnpst Uðsuz Suzndmþuzr aþý muýuðndu, auðjuöðnwjzþðnd iýnduð auýnð sg aðuýuðumndu, tð {T)iuzt Yuyrnz´ &Uxuihþlumuz Krkþxzrmuqþd Ynpmuhg/ rz=zuýrh .nðuüðrz zþð=þd! Uðeuðþd krkþxzrm-ynpmuhg Uðsuz Suzndmþuzg .nðaðeuzbnp =uzr sg uöeumzþðtz stmg þpud srbý! Uwi auýnðrz st< Uðsuz Suzndmþuzr usçnp< mþuz=g þd zndrðndsg muð!


Uwi ,uzð mnðndiýrz uxkrd mg fbýumjrz= rð mnpumjrz% sþð irðþlr çuðþmusndar Irmrz Ulri Suzndmþuzrz^ zuþd öudumzþðndz þd auðuöuýzþðndz!

Comments are closed.