Comments are off for this post

THE ORGANIZATION OF ISTANBUL ARMENIANS (ARM)

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ


ԸՆՏՐԵՑ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ՆՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ


 


Պոլսահայ Միութիւնը կը յայտարարէ իր Գործադիր Մարմնի Վարչութեան նորընտիր անդամներու ընտրութիւնը:


Ատենապետ ընտրուեցաւ Տիար Գուրգէն Պէրքշանլար որ բացատրեց թէ «Մեր նպատակակէտն է Հայ Համայնքին եւ Հայ Ազգին ծառայել կրթական, մշակութային եւ ընկերային յայտագիրներու լայն ծիրին ընդմէջէն: Թէեւ ծննդավայրը իր կարեւորութիւնը ունի այս երկիրը նոր եկողներուն համար որպէսզի կարենան իրենք զիրենք ճանչցնել, սակայն ալ աւելի &#

Comments are closed.

© 2024 Organization of Istanbul Armenians. All Rights Reserved