Comments are off for this post

ORPHANS OF THE GENOCIDE – Film By Bared Maronian

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ

 Կը ներկայացնէ

Հայոց Ցեղասպանութեան 99ամեակի գործունէութիւնեանց շարքին

 

ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

«ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐԲԵՐԸ»

(Անգլերէն ենթավերնագրերով)

Վաւերագրական ֆիլմերու բեմադրիչ՝

Տիար պարէտ մարոնեանԻ

պատրաստութեամբ 

Չորեքշաբթի, Փետրուար 5, 2014,

գիշերը ժամը 8:00ինՄիութեան կեդրոնին մէջ

Յաւելեալ մանրամասնութեանց համար հեռաձայնել

Տոքթ. Յովհաննէս Գուլակ Աւետիքեանին

 (818) 800–1976  (cell)

Պոլսահայ Միութեան գրասենեակը

(818) 342-0110       Մուտքը՝ ազատ

Շարժապատկերիերաժշտութեան եւ արուեստի Արփա հիմնարկի (AFFMA) «Արփա» շարժապատկերիմիջազգային 16-րդ փառատօնի մրցանակին թեկնածու ֆիլմերէն մէկն է «Ցեղաս-պանութեան Որբերը»վաւերագրական շարժա-պատկերըոր պատրաստուած է շրջանային չորս «Էմմի» մրցանակներու տիրացած՝Պարէտ Մարոն-եանի կողմէ: «Ցեղասպանութեան Որբերը» պատ-մութիւնն է Հայկական Ցեղասպանութեանընթացքին որբացած հայորդիներուն:

«Արմէնոյտ» ընկերութեան արտադրած սոյն ֆիլմը զգացական պտոյտ մըն է՝ հիմնուած պատմական արխիւներուհարցազրոյցներույուշերու եւ վկայութեանց վրայորոնց մէկ մասը առաջին անգամ ըլլալով հանրութեան կըներկայացուին:

 

Comments are closed.