Comments are off for this post

ՕՍՄԱՆ ՔԷՕՔԷՐ ՎԻԵՆՆԱԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

ՕՍՄԱՆ ՔԷՕՔԷՐ ՎԻԵՆՆԱԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

10 Դեկտեմբեր 2013, Երեքշաբթի յետ միջօրէին Մխիթարեան Վարժարանը իր երդիքին տակ հիւրընկալեց շատ արժէքաւոր մտաւորական մը, յանձին հրատարակիչ, հետազօտիչ և պատմաբան Օսման Քէօքէրի: Բանախօսութեան ներկայ էին Մխիթարեան Միաբանութեան Իսթանպուլի վանատան հայրերէն Մագ. Հ. Սարգիս Ծ. Վրդ. Էրմէն, Հ. Յակովբոս Ծ. Վրդ. Չօփուրեան, լիկէոնի տնօրէնուհի Եւա Օրագեան, նախակրթութեան տնօրէն Գարեգին Պարսամեան, վարժարանի ուսուցչական կազմը և միջնակարգի ու լիկէոնի աշակերտութիւնը:
«Պիրզամանլար» հրատարակչատան սեփականատէր Օսման Քէօքէր ծանօթ անուն է որպէս Թուրքիոյ մշակութային զանազանութեան և հարստութեան բուռն պաշտպան և իր բոլոր գործունէութիւններով հայ ժողովուրդի նկատմամբ ցոյց կու տայ տաքուկ մերձեցում: Օսման Քէօքէր եկած էր Մխիթարեան Վարժարան տղաքը լուսաբանելու համար Թուրքիոյ երբեմնի հայաշատ թաղերու և հայերու կողմէ ստեղծուած պատմական հարստութիւններու մասին: Արդէն Մխիթարեան Վարժարանի նախակրթութեան տնօրէնութիւնը օգտուելով Նոր Տարուայ արձակուրդէն կը ծրագրէր իրականացնել շրջապտոյտ մը դէպի ներքին Անատոլուի քանի մը հայաբնակ գաւառները, ինչպէս՝ Էսկիշէհիր, Գոնիա, Ագշէհիր և Սիվրիհիսար: Ուստի Օսման Քէօքէր մասնաւորաբար ծանրացաւ Անատոլուի այս կեդրոններուն վրայ և տղոց փոխանցեց օգտաշատ տեղեկութիւններ այդ շրջաններէն: Տեսողական առարկաներով ճոխացած իր ծանօթացման մէջ յարգելի պատմաբանը բացիկներու միջոցաւ խօսեցաւ Անատոլուի հայկական եկեղեցիներուն, վանքերուն, դպրոցներուն, բաղնիքներուն, գործարաններուն և բնակարաններուն մասին, որոնք դժբախտաբար ներկայիս կամ բոլորովին սրբուած են պատմութեան էջերէն և կամ աւերակ վիճակ ստացած: Իսկ կարգ մը ճարտարապետական կառոյցներ կը ծառայեն այլ նպատակներու. պատահմամբ կանգուն մնացած եկեղեցիներ կ՚օգտագործուին որպէս շտեմարան, մարզասրահ և կամ մշակութային կեդրոն: 
Պատասխանելով տղոց հարցումներուն՝ յարգելի բանախօսը մատնանշեց թէ 1900ական թուականներու սկիզբը Անատոլուի սահմաններու մէջ գոյութիւն ունէր մօտաւորապէս 2200 եկեղեցի, որոնցմէ այսօր գործօն վիճակի մէջ են հազիւ չորս-հինգ հատը: Դարձեալ պատասխանելով աշակերներէն մէկուն ուղղած այն հարցումին թէ ինք ինչու իրեն պարտականութիւն կը համարէ զբաղիլ հայոց մշակութային արժէքներով, պատմաբանը ընդգծեց թէ իր նպատակն է թուրքերու բացատրել թէ հայերը այս հողերուն վրայ դարերէ ի վեր գոյութիւն ունին և անցեալը ուրանալը, պաշտօնական պատմութիւն մը հնարելը ազգի մը ոչի՛նչ կը շահեցնէ, ընդհակարակը այդ ազգը կը հեռացնէ եղբայրասիրութենէ, այլասիրութենէ և զայն կը դարձնէ ազգամոլ ու ազգապաշտ: Եւ այս մէկն ալ շատ վտանգաւոր բան է, այդ ազգին համար կը ստեղծէ նուաստացուցիչ հանգամանք:
Ողջ բանախօսութեան ընթացին Օսման Քէօքէր իր հաղորդական ոճով, իր արդար ու անաչառ կեցուածքով սիրտը գրաւեց բոլոր Մխիթարեանցիներուն և անգամ մը եւս եկաւ մեր զաւակներուն յիշեցնել թէ մենք որքա՜ն մեծ հարստութեան մը ժառանգորդներն ենք, ինչ որ ուշադրութեան ու հետաքրքրութեան կիզակէտը կը դառնայ շատ մը այլազգի պատմաբաններու: Նաեւ այս շահեկան բանախօսութիւնը կրկին մեզի յուշեց թէ կարելի չէ ուրանալ անցեալը և օր մը չէ օր մը ան անպայման երեւան կ՚ելլէ Օսման Քէօքէրի նման խղճամիտ ու մարդասիրական զգացումներով տոգորուած անձերու միջոցաւ:

Pangaltı Mıhitaryan İlköğretim Okulu 5-8. sınıflar için Eskişehir, Sivrihisar, Konya ve Akşehir’e bir gezi düzenliyormuş. Benden o şehirlerin tarihine ilişkin bir sunum yapmamı istediler. Şehirlerin 100 yüz yıl önceki hallerine ilişkin bol görselli bir sunum yaptım. Benim için büyük mutluluktu.

Comments are closed.