Sympathies from OIA

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> (1913-2012) Պոլսահայ Միութեան նախկին ատենապետ՝ ՏԻԱՐ ՎԱՐԴԳԷՍ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆի մահուան առթիւ Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան Հոգաբարձութիւնը, Գործադիր Մարմնի Վարչութիւնը &#138…

Continue reading

Armenian Books Odyssey By Norayr Dadurian (Canada)

«Հայ Տպագիր Գիրքի Ոդիսականը»< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Վէնքուվըր, Քանատա   3 Նոյեմբեր 2012, Շաբաթ օր, Վէնքուվըրի Ս. Վարդան Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ Սեդրակ Գալփաքեան սրահին մէջ «Հայ Մշակոյթ» երկօրեայ փառատօնի ծիրէն ներս տեղի ունեցաւ հայ տպագիր գիրքի 500ամեակին նուիրուած բանախօսութիւն մը, «Հայ Տպագիր Գիրքը Ոդիսականը» խորագիրով:...

Continue reading

The Passing of Archbishop Torkom Manoogian, The 96th Armenian Patriarch of Jerusalem

It is with deep sorrow and profound sadness that we have been informed of the passing of Archbishop Torkom Manoogian, the 96th Armenian Patriarch of Jerusalem. The Organization of Istanbul Armenians expresses its condolences to his Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians; to the Armenian Patriarchate...

Continue reading

THE ARMENIAN BAR ASSOCIATION WELCOMES THE U.S. SUPREME COURT’S REQUEST FOR FURTHER BRIEFING IN THE MOVSESIAN CASE

In response to a groupof Armenian-American claimants’ appeal to the United States Supreme Courtin the Movsesian matter, which dealt with the issue of a state’s (California’s) right to enact legislation concerning the pursuit of Genocide-era life insurance proceeds, the Supreme Court has ordered the Solicitor General to file a brief...

Continue reading

OIA 2012 Scholarship Application Period Open

SCHOLARSHIP ANNOUNCEMENT 2012 Academic Year This year, a limited number of scholarships will be made available to qualified students. The eligibility requirements for scholarship candidacy for university/college students are: To be an individual of Armenian descent. To be a full-time student in an accredited college/university …

Continue reading

SYMPATHY for Mrs. ARAKSI MARGOSYAN

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ Լոս Անճէլըսի Պոլսահայ Միութեան Հոգաբարձութեան եւ Գործադիր Մարմնի Վարչութիւնները եւ իրենց յարակից մարմինները, ցաւով կը գուժեն հանգուցեալԱՐԱՔՍԻ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆի մահը՝ զոքանչն ու մայրը Տէր եւ Տիկին Յակոբ (Պոլսահայ Մ&#13…

Continue reading

Passing of Mrs. CICEK TUNA

It is with great sadness that we announce the passing of < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Mrs. CICEK TUNA  (In Istanbul) On behalf of the Executive Board of the Organization of Istanbul Armenians, Board of Trustees and all the committees, we convey our heartfelt condolences To his...

Continue reading

Mekhitaryan Alumni Committee is looking for male and female volunteers to re-activate the group.

Mekhitaryan Alumni Committee is looking for male and female volunteers to re-activate the group. If you are interested, please attend our first meeting on Thursday, September the 27th at 7:00 pm at the OIA Center, Hrant Dink Hall. For inquiries please contact:Herman Yaylaoglu 818-216-8398Edi Sarafoglu 213-280-0004Aram Aginian …

Continue reading

FORMATION OF OIA GETRONAGAN SCHOOL’S ALUMNI COMMITTEE

On Tuesday, August 7, 2012, the OIA GETRONAGAN SCHOOL’S ALUMNI COMMITTEE< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> held their annual election 2012-2013, and the following members were elected to serve on the committee:     Avedis Tekolian               Chairman Jirayr Arslan                    Vice-Chairman Hrant Rakijian                

Continue reading