OIA News & Announcements.
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.… …

O I A WEEKLY EVENT REMINDER ( Nov 1. 2018)

8-2-1024x768

 

U   P   D   A   T   E   (New Dates)

O I A – N E W S 

OIA Board 2018-2019

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՄՏԵՐՄԻԿ ԳԻՇԵՐ ՄԸ

Ուրբաթ Հոկտեմբեր 19ի գիշերը հրաշալիօրէն յաջող անցաւ շնորհիւ Միութեան կամաւոր անդամներուն:
Ընտանեկան ջերմ մթնոլորտի մը մէջ, շուրջ 40 հոգիներու ներկայութեամբ, Միութեան անդամներն ու հիւրերը վայելեցին համեղ Լուբիան եւ ձաւարէ փիլաւը պատրաստուած եւ նուիրուած Տիկին Լուսին Էրկիւնի կողմէ: Միութեան Հոգաբարձու եւ Մշակութային Յանձնախումբի ատենապետ՝ Տոքթ. Յովհաննէս Գուլակ Աւետիքեան կատարեց բացման խօսքը որուն մէջ անդրադարձաւ վաղամեռիկ նկարահան հանգուցեալ Արա Կիւլէրի մահուան եւ աշխատանքին մասին:
Ներկաները ճաշակեցին համեղ լուբիան, փիլաւը, աղցանը, թթուաշն ու քաղցրեղէնները: Երեկոն ճոխացաւ կատակաբանութիւններով, խաղերով, զուարճալիքներով եւ պատմութիւններով: Իսկապէս որ շատ հաճելի գիշեր մըն էր: Ներկաները մեկնեցան յաջորդ հանդիպման փափաքով որ տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 8ին: կը սպասենք տեսնել ձեզ:

AN INTIMATE FAMILY NIGHT AT OIA
What a fabulous evening! We had such a wonderful time at OIA Hrant Dink Hall.. Friday October 19th was a great success, thanks to volunteer members of OIA.
In a warm and intimate atmosphere, in attendance of around 40 people, OIA members and guests enjoyed the delicious Bastirmali Kuru Fasulye and the wheat pilaf prepared and donated by Mrs. Lusine Ergun.
Chairman of the Cultural Committee Dr. Ohannes Kulak Avedikyan made the opening speech in which he referred to the death and work of Renowned photographer and photojournalist Ara Güler, who recently passed away in Istanbul.
The attendees tasted the delicious beans, pilaf, salad, pickles and deserts.The evening was full of jokes, games, fun and stories. It was really a very pleasant night. The attendees looked forward for the next get together, which will take place on Thursday, November 8.

COMMUNITY ANNOUNCEMENT 

..

Friday November 16, and Saturday Novmber 17th, Royce Hall 314
“Hidden Treasures Unearthed:Armenian Art and Cutlutre of Eastern Europe”

Sunday November 18th J.Paul Getty Museum, Museum lecture Hall
“Medieval Armenia’s Artistic Beauty”
Dr. Helen Evans ( Mary and Michael Jaharis curator for Byzantine Art, Metropolitan Museum of Art, New York.
Admission is free reservation is required in advance. (http:/www.gety.edu/360 or for information call  (310) 440-7300 9 am to 5pm 7 days a week.


 

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*