Comments are off for this post

[MARMARA] Auwuiýuzr ouýðumr uð=uzþðg^AUWUÝIUZR OUIÐUMR :NDSÇG RÝKUZHNDLR OUIÐUMR NPRSHRUMUZZÞÐND GZKUJ?RZ 150 ÞÐMRÐZÞÐT 500 SUÐÖRMZÞÐG HUÐINDKÞUZ SUIZÞJ ÞD NPRSHRUMUZZÞÐND ÞXUMR U:NWÞUZ AXVUMNDÞJUD


– :NDSÇG UWÝ*Ð INDZ MG IUZR NÝMÞUW SÞIUWL ÞD ÇUCUM Çnfuzeum Auwub.uðag Jz,ndkþuz St< T


Þðtmnduz +ðg^ 9 Ýþhýþsçþð^ euðqþul nimþuw uz<z<þlr ýuxþðnf uðquzuüðndþjud Auwuiýuzr ýuðþüðndkþuz st<! Auwuiýuzr ouýðumr uð=uzþðg^ nðnz= ausub.uðauwrz nprshrumuzzþðnd mðmzumr u.nwþuz trz^ yuwlndz t< sg þdi udþljndjrz auw cnpnfndðer huýsndkþuz t<þðndz fðuw^ þd þððnðe uzüus Ouýðumr Ausub.uðauwrz 40ðe nprshrumuzzþðnd u.nwþuz axvumndþjuz nd wupkuzumr çþðmðuz=g ýuðu,þjrz ub.uðar vnði ,uüþðndz fðuw! Nprshrumuzzþðndz suizumju, trz 150 þðmrðzþðt s+ýudnðuhti 500 suðörmzþð! Xndiuiýuz uwi sðjndszþðnd st< þðmðnðe auzeriujud^ rim Nd=ðuwzuz% þððnðe! Kndð=ruz szuj 42ðe muðür fðuw!


Wupkuzu_m^ wupkuzu_m^ wupkuzu_m! Ndðu.ndkþuz uðjndz=zþð þd uziuasuz ahuðýndkrdz! Uauduirm sruwz u_wi çuxþðnf muðþlr t çznðnbþl uwz öüujndsg^ nð þðtm mg ýnvnðtð auðrdð auöuðudnð auwþðnd irðýg nd Auwuiýuzz nd Ýyrdx=uauwndkrdzg mg ausu.sçtð yuxudnð wupkuzumr sg bndð<!


Buý ecnduð t huðö çuxþðnf mus zu.ueuindkrdzzþðnf zmuðuüðþl uwi znð wupkuzumg^ önð mþðýþjrz Auwuiýuzr ouýðumr uöüuwrz .ndsçr uzeuszþðg! Çnlnðz ul rimumuz aþðnizþð þz nd rzvhti þðtm ausujuzjr t<þðg npnpndu, trz auöuðudnðzþðnd zusumzþðnf^ auw cnpnfndðer suðöuitðzþðg mg .nzuðatrz uznzj ux<þd nd aðuhuðumud bznðaumulndkrdz mg wuwýztrz uznð ausuð nð uznz= uwi uzsnxuzulr wupkuzumg uhðþjndju, trz auw cnpnfndðerz!


Ausuwz auw cnpnfndðer irðýg þðtm uzandz wndöndsnf mg çuçu.tð ihuiþlnf uöüuwrz .ndsçr ouýðumriýzþðnd wupkuzumrz^ auöuðudnðzþð ausumuðürvzþðnd ux<þd üusndu, mg aþýþdtrz fþð<rz sðjndszþðndz nd þzkueðndkrdzzþð m’gztrz ihuiþlnf wupkuzumrz^ rim wupkuzumg sþ, ecnduðndkþusç nd sý=r üþðluðndsnf mg mþðýndtð auw aþðnizþðnd mnpst!


Uwzhti mg kndtð kt þðtmnduz uduðýumuz sðjndsg uzfþð<uzulr tð kt_ suðörmzþðnd þd kt uwz suðöuitðzþðnd ausuð^ nðnz= ausu.sçndu, trz {Ýr Tz Uð´ mþeðnzr 9ðe iðuarz st<^ auwuiýuzjr ouýðumriýzþðndz ö+ðumjþlnd zhuýumnf! Auw ouýðumriýzþðnd nd erýnðezþðnd ausuð þðtmnduz +ðg rðþzj mþuz=rz ustztz þðmuð +ðg þpud!


Sþz= ul anz trz=^ sþð suðöumuz ub.uýumrj% Hð$ Zuöuð Auzvtðr þd Suðsuðu-r kpkumrjzþðtz Fuðendar Ýu=uzþuzr aþý sruirz nd uxu<rz 10-15 fuwðmþuzzþðtz þý=^ þðç lndiuzmuðþlnd uxrk ýðndu, tð kpkumrjzþðndz^ anz audu=ndu, çnlnð suðöuitðzþðnd þd Auwuiýuzr suðöumuz huýndrðumndkþuz aþý sruirz^ uzzmuðuüðþlr wndöndsnf imiuz= aþýþdrl sðjndszþðndz!


Ýmöçzu.upþðnd st< uxu<uýuð .ndsçþðnd çnlnð suðörmzþðz ul auduiuð erð=þðnd fðuw trz nd muðþlr vtð muz.uýþindszþð gzþl! Çuwj 2-2$5 cus fþð< musuj musuj rðueðndkrdzg yn.ndþjud! Lþdnz Uðnzþuz þd Üuçðrtl Ýuðüiþuz auduiuðr szujrz sr<zu.upr st<! Ýtðmtw Snfiriþuz wupkumuz zrbg buaþjndj Auwuiýuzr gzýðuzrrz^ rim ustztz fþð< mti zrb þmud zuþd Fluýrsrð Wumnçþuztz nd Auwuiýuz lðujndjrv ünð,umrjzþðnf u.nwþuz axvumndþjud!


Uzzmuðuüðþlr ndðu.ndkrdz tð nð mg ýrðtð Auwuiýuzr suðöum

Comments are closed.

© 2024 Organization of Istanbul Armenians. All Rights Reserved