Members

Chairlady

Talin Yaylaoglu

Vice Chairlady

Osan Halici 

Secretary
Talin Sarafoglu

Treasurer
Sibel Torus 

Decorating C

Vilma Ishanyan – 

Advisors
Caroline Kurkcuoglu

Elizabeth Celik
Claudia Simonyan
Anet Demir 

Rose Ersan Hatcherian

 

Activity

Arch Deacon HIMAYAK KOCHUMIAN

Hmayak Kocunyan V

… Ի գիտութիւն Պոլսահայ Միութեան անդամներուն, կ՛ուզենք տեղեկացնել թէ Միութեան նախկին ատենապետ՝ Արամ Գոչումեանի եղբայրը՝ Աւագ Սարկաւագ ՀՄԱՅԵԱԿ ԳՈՉՈՒՄԵԱՆ, կնքեց իր մահկանացուն Պոլսոյ մէջ: Հանգուցեալին կորուստը կը սգան եղբայրը՝ Տէր եւ Տիկին Արամ եւ Թագուհի Գոչումեան, Եղբօրորդին՝ Տոքթ. Մինաս եւ Տիկին Վերոնիքա Գոչումեան եւ իրենց զաւակը: Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի։…

Continue reading