Members

Responsible
Nurhan Ishanyan
Vilma Paylan
Suzy Pirlant

Activity

Passing News of Mr Murat Movsesian

M. Movsasian 1

 … . Passing News It is with great sadness and profound sorrow that we announce the untimely passing of Mr. Murat Movsesian ——– On behalf of  OIA Board of Trustees, OIA Executive Committee , Getronagan Alum. Commitee and all the committees, we convey our heartfelt condolences To His Brother: Mr...

Continue reading

“Manti Night” & “Fathers Day” (June 16,2023)

 … . ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ «ՄԱՆԹԸ»Ի ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳԻՇԵՐԸ ԵՒ ՀԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐԸ             Գրի  առաւ՝ Մարիէթ Մ. Օհանէս   Ուրբաթ, Յունիս 16, 2023ին, կազմակերպութեամբ Պոլսահայ Միութեան, տեղի ունեցաւ աննախընթաց «Մանթը»ի Ընտանեկան գիշեր մը նաեւ  Հայրերու Օրուան տօնակատարութիւնը՝ Պոլսահայ Միութեան «Գրիգոր եւ Աւետ Քիւրքչիւօղլու» սրահին մէջ: Ներկայ էին հիւրեր, Միութեան անդամներ, բարեկամներ...

Continue reading

OUR NEW GENERATION NAREK GERMIRLIAN

… OUR  NEW GENERATION NAREK  GERMIRLIAN   Video Link https://www.facebook.com/1051Vide348444/videos/1216289849071308/ ——————————- June10, 2023-One of the pieces from Narek’s performance @ Mid Valley Regional Public Library as part of the Teen Talent Show *Chopin’s Nocturne Op.9 No.2* …

Continue reading

OUR NEW GENERATION MANUK AVEDIKYAN

… OUR  NEW GENERATION MANUK AVEDIKYAN       “We are interviewing people that are very engaged in the community, as well as people who barely interact with traditional diaspora infrastructure.” Even if you have never spoken with Manuk Avedikyan before, his warm eye contact and affable demeanor will make...

Continue reading