Comments are off for this post

[HYETERT] ÝHD ve DurDe 24 Nisan’ý Anacak


ÝHD ve DurDe 24 Nisan’ý Anacak

Ermeni soykýrýmýnýn 97. yýldönümü nedeniyle 24 Nisan Salý günü ÝHD Türk Ýslam Eserleri Müzesi’nde, DurDe ise Taksim Meydaný’nda anma etkinliði düzenleyecek.Ýstanbul – BÝA Haber Merkezi 20 Nisan 2012, CumaErmeni soykýrýmýnýn 97. yýldönümü nedeniyle bu yýl 24 Nisan Salý günü Ýstanbul’da Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) ve Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe Dur De Giriþimi iki ayrý anma etkinliði düzenleyecek.

ÝHD Ýstanbul Þubesi, Irkçýlýk ve Ayrýmcýlýða Karþý Komisyon, Türk Ýslam Eserleri Müzesi’nin önünde basýn açýklamasý yapacak.

24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik yaparken öldürülen Sevag Þahin Balýkçý’nýn da anýlacaðý basýn açýklamasýnýn ardýndan Sirkeci Postanesi’ne giderek Adana Kozan’dan Soykýrým sonucu kovularak Beyrut’a sürülen Kilikya Katolikosluðu ile Eçmiyadzin Tüm Ermeniler Katolikosluðu’na iki mektup gönderilecek.

Dur

Comments are closed.