Comments are off for this post

[HYETERT] Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý

Berc Zorian’ýn Meksika’daki Büyük Baþarýsý

Berc Zorian’ýn, kurucusu, Director Tecnico ve Treasure olduðu  Organization Mexican Amputee  (Tek bacak ve tek kol) futbol Ass.’inin 14 Nisan’da U.S.A. National takýmý ile Meksika’da milli maç yapacak.
17 yaþýndaki kanserden bacaðýný kaybetmiþ bir gencin hayat hikayesi ve ona olan aþký ile bugün Berc’in elinde 17 genç var.

15 aylýk olay 4 bin kiþilik stat maça tahsis edildi. Son 2 aydýr 20 ‘ye yakin Live T.v.-gazeteler, memleketin en büyük 3 magazini Berc ile röportajlar yaptý.

Öyle ki olay inanýlmayacak derecelere ulaþmýþ bulunuyor.Son 10 gündür Vilayetin en büyük gazetesi arka arkaya tam sayfa Berc ve oyuncularýn hayat hikayelerini yayýnlýyor. Yarýn ise 3 full sayfa Berc’e ayrýlmýþ ve serüven bitecek.Face-book,Web side,Mexican Amputee futbol.org veya berc zorian’i google’larsan  okuyup veya takip edebilirsiniz.

Gazetenin ismi ”Noroeste.

M:Bebiroðlu –Özel

Comments are closed.