Comments are off for this post

GİRİT ADASI’NDA KİLİSEMİZDE SURP ZADİG – Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi

GİRİT ADASI’NDA KİLİSEMİZDE SURP ZADİGBilindiği gibi, Girit Adası’nda Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin ruhani yetki sınırları içinde Surp Hovhannu Garabed (Vaftizci Yahya) Kilisemiz bulunmaktadır. Yunanistan’da yaşayan Ermeniler gibi Diriliş Yortusu’nu eski takvime göre kutlayan Girit Adası cemaatimizin kutlamalarını gerçekleştirmek üzere, Ruhani Meclis Başkanı Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından, bu yıl patrikliğimiz din görevlilerinden Kıdemli Peder Antreas Hagopyan görevlendirilmişti.

Kıdemli Peder Antreas ve eşi Verjin Hagopyan, 1 Mayıs 2013, Çarşamba sabahı İstanbul’dan hareket ederek Atina üzerinden Girit’in İraklion şehrine vardı. Nikos Kazancakis Havaalanı’nda kilisenin Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Andonis Benardis tarafından karşılandıktan sonra, konaklayacakları otele yerleştiler.

KUTSAL PERŞEMBE
Ertesi sabah, 2 Mayıs, Kutsal Perşembe günü, Rab’bin Son Akşam Yemeği’nin anısına Kutsal Sofra açıldı. Kutsal Sofra’ya S. Hovhannu Garabet Kilisesi’nin emektarlarından Diakos Jirayr Bakırcıyan hizmet etti. Kıdemli Peder Antreas, Kayserili Aziz Parseğ’in söylevini okudu.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Rab’bin Ele Verilişi dualarına ise yerel halkın katılımı gözlenmekteydi. Kıdemli Peder Antreas, yaptığı konuşmada Aziz Petrus’un İsa’yı reddetmesini hatırlattı. Bu gece, İsa’nın ele verilmesi ve işkencelere maruz kalması hatırlandığından dolayı, kilise üyeleri için en hüzünlü anlardan biriydi. Fakat bir gerçeğin de hatırlanması gerekmektedir. Aziz Petrus, hep İsa’nın yanında olmuş olmasına rağmen, O’nu reddetmişti. Günümüzde eğer biz de İsa’dan, O’nun kilisesinden uzaklaşır, O’nun öğretilerini reddedersek, biz de İsa’yı reddeden petruslara dönüşürüz.

KUTSAL CUMA
Kutsal Cuma gününe rastlayan 3 Mayıs 2013 sabahı, erken saatlerden itibaren, İraklion’da Rab İsa Mesih’in Haç’a gerilmesi ve gömülmesi hatırlandı. Diğer kiliseler gibi, tarihi S. Hovhannu Garabet Kilisesi de imanlıların adeta buluşma yeri haline geldi. İmanlılar Rab İsa Mesih’in sembolik mezarına çiçek bırakıyor ve dua ediyorlardı.

Akşam saatlerinde ise Giritli Ermeniler’in katılımıyla İsa Mesih’in gömülmesi anıldı. Kıdemli Peder Antreas, konuşmasında Rab İsa Mesih ile beraber günahlarımızın da gömüldüğünü ve Kutsal Diriliş ile Rab İsa Mesih’in bizlere yeni bir hayat sunduğunu hatırlattı. Kutsal Gömülüş bizlere gerçeğin gömülmesinin ve saklanmasının olanaksız olduğunu hatırlatmaktadır. Rab İsa Mesih gerçeğin ta kendisidir. Rab İsa Mesih’in dirilişi ve kutsal mezardan çıkışı gibi, gerçek de gömülü kalmayacak ve saklanmaya çalıştığı yerden çıkacaktır.

KUTSAL CUMARTESİ
Kutsal Cumartesi olan 4 Mayıs 2013 akşamüstü, Diriliş Yortusu Arefesi vesilesiyle Rab’bin Sofrası açıldı. Törende Kd. Peden Antreas “Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınızda boştur” (1. Korintliler 15:14) ayetiyle bir konuşma yaptı. Hıristiyan inananların, inançlarının merkezinde Kutsal Diriliş bulunması gerektiğini, bu gerçekten uzak olanın, aynı zamanda ölülerden dirilen Rab İsa Mesih’e de uzak olacağını belirtti.

Daha sonra birçok imanlı Rab’bin Sofrası’na yaklaştı. Bugün, her birimizi bu gerçeği kendi ağızlarımızla ikrar etmek için “Krisdos Haryav i Merelots! Orhnyal e Harutyunn Krisdosi (Mesih ölülerden dirildi! Mesih’in dirilişi kutlu olsun)” diyoruz. Daha sonra birçok imanlı Rab’bin Sofrası’na yaklaştı. Ayinden sonra, Kıdemli Peder Antreas ve eşi, Kilise vakfı yönetim kurulu başkanı tarafından ağırlandılar.

KUTSAL DİRİLİŞ YORTUSU
Diriliş Yortusu vesilesiyle, 5 Mayıs 2013, Pazar sabahı törenler yapıldı ve Rab’bin Sofrası açıldı. Kutsal Sofra’ya Diyakos Jirayr Bakırcıyan hizmet etti. İlahileri, Girit’te yaşayan cemaatten birkaç imanlı seslendirdiler.

Törende “Diriliş ve yaşam ben’im” (Yuhanna 11:25) ayetiyle konuşan Kıdemli Peder Antreas, Kutsal Diriliş’in yaşam ve zafer günü olduğunu vurguladı. Rab İsa Mesih, Kutsal Diriliş ile kötüyü yener ve bize yeni bir yaşam sunar. Kutsal Diriliş ile önümüze yeni bir yol açılır ve biz bu yolda ilerlemeye davet ediliriz. Tören sonunda, kilise külliyesi duaları takdis edildi.

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ
6 Mayıs 2013, Pazartesi, Ölüleri Anma Günü vesilesiyle, Girit’teki Ermeni Mezarlığı’nda bulunan din görevlileri ve inananlar için dualar okundu. Daha sonra imanlıların evlerini ziyaret eden Kıdemli Peder Antreas, onların evlerini takdis etti. İnananlar, ziyaretlerden dolayı teşekkürlerini sundular.

İSTANBUL’A DÖNÜŞ
Kıdemli Peder Antreas ve eşi, 7 Mayıs 2013, Salı, vakıf yönetim kurulu üyelerinden Santuhi Avedisyan refakatinde hava alanına geldiler. Santuhi Avedisyan, Ruhani Önderimiz Kadasetli Mesrob II. Hazretleri’nin şahsen Girit’e gerçekleştirdiği ziyaretleri hatırlarken, Patriklik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’a ayinlerin gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yaptığı için, Kıdemli Peder Antreas’a ise ayinleri gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Kıdemli Peder Antreas ve eşi, geç saatlerde Atina üzerinden İstanbul’a vardılar.

Comments are closed.