Mr. Sebuh Madoyan (1955-2015) – Requiem (1st Year) Service

Mr. Sebuh Madoyan (1955-2015) Born: March 19, 1955 in Istanbul, Turkey  Passed Away: July 19, 2015 in Los Angeles .  Requiem (1st Year) Service  for Mr. Sebuh Madoyan (1955-2015) will take place at  Oakwood Memorial Park (22601 Lassen Street, Chatsworth CA 91311) on Sunday July 17 , 2016  at 2.00PM, …

Continue reading

Mrs. Pirlanti Sarafian (1933-2016) – Requiem (40th Day) Service.

Mrs. Pirlanti Sarafian (1933-2016) ********** 40TH DAY REQUIEM SERVICE: ********** MEMORIAL SERVICE At July 17, 2016 ON 1:30 PM AT  OAKWOOD MEMORIAL PARK 22601 LASSEN STREET, CHATSWORTH CA 91311 ********** SURVIVED BY. ********** Her Sons, M/M Garbis & Rita Sarafian Mr. Nazar Sarafian Mr. Onnik Sarafian. ********** Her Sisters and...

Continue reading

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ – SAVE THE DATE for Oia Getronagan Alumni Committee.

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ ՊՈԼՍՈՅ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՀԻՄ­ՆԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 130րդ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016  երեկոյեան ժամը 7 էն սկսեալ Պոլսահայ Միութեան «Գրիգոր եւ Աւետ Քիւրքչիւօղլու» սրահը   ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ     SAVE THE DATE   CELEBRATION OF GETRONAGAN SCHOOL’s  FOUNDATION 130TH ANNIVERSARY   Saturday, December 3, 2016 starting 7 pm At OIA “Krikor...

Continue reading

FullSizeRender

Mrs. Shakeh Rakijian (1920 – 2016) – Requiem 40th Day Service

—— Mrs. Shakeh Rakijian (1920 – 2016) . Requiem 40th Day Service Date:    SUNDAY, JUNE 19. 2016 Time:   2.00PM Place:   FOREST LAWN  MEMORIAL PARKS & MORTUARY                4471 LINCOLN AVE CYPRESS CA 90630                              (GARDEN OF PROTECTION) Info:  Hirant Rakijian (949-733 2654)  Hirant.Rakijian@aero.org . .SURVIVED BY: Her Son: Hirant –...

Continue reading

scan0002

Mr. DIKRAN UNANIAN (1920-2016) – Funeral Announcement

Mr. DIKRAN UNANIAN  (1920-2016) ******** Survived by; His widow: Ms. Ayda Unanian His son: Mr. Saro Unanian His son: Mr. Suren Unanian His brother:Mr.  Hampartsum Unanian (Paris/France) His sister: Mrs. Eliz Derbek – (Istanbul) His niece: Mrs. Ana Unanian (Madrid/Spain) His niece: Mrs. Silvia Unanian (Madrid/Spain) His cousin: Mrs. Agavni...

Continue reading

Murat-3

Mr. Murat Polat (1956-2016) – 40th Day Requiem Service

Mr. Murat Polat (1956-2016) ********** 40th Day Requiem Service: May 22, 2016 ********** Church Service: On 10:30 AM  at St.  Peter Armenian Church   17231 Sherman Way Van Nuys CA 91406 ********** Memorial Service On 2:00PM at  Oakwood Memorial Park 22601 Lassen Street, Chatsworth CA 91311 ********** Survived by. His mother:...

Continue reading