UCLA/PROMISE – What’s Next?: Armenian Genocide Restitution in the Post-Recognition Era

COMMUNITY   EVENT What’s Next?: Armenian Genocide Restitution in the Post-Recognition Era —– Download file: Full-Program-30-mfw.pdf —– The Armenian Genocid e Research Program at The Promise Armenian Institute at UCLA, the Center for the Study of Law and Genocide at LMU Loyola Law School, and the National Association for Armenian …

Continue reading

Mr. HRATCH R. EGINLI (1947- 2023) Funeral Announcement

… Mr. HRATCH R. EGINLI (1947- 2023)  Funeral Announcement Mr. HRATCH R. EGINLI Born August 17, 1947 in Istanbul, Turkey Passed Away March 5, 2023 in Los Angeles, California Survived By: His wife Hilda Eginli His daughter Vanessa Nazerian His son-in-law Harout Nazerian His daughter Dr. Ariana Eginli And her …

Continue reading

Shushan Karapetian Shaping The Future of USC Dornsife Institute of Armenian Studies as New Director

÷ Shushan Karapetian Shaping The Future of USC Dornsife Institute of Armenian Studies as New Director Salpi Ghazarian steps down as Director of the USC Dornsife Institute of Armenian Studies USC Tufenkian Travel Scholarship 2023 Understanding Independence: Oral Histories of Armenia 1986-1994 USC Tacori Research Methods Workshops Expand in Armenia…

Continue reading

IMG-20230228-WA0022

ՏՈՔԹ. ԱՐԹՕ ԷՐՍԱՆ ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ ԵՒ ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷ

… ..  Congratulations Dr. Arto Ersan khacherian.. For40 years Service at  O I A . ՏՈՔԹ. ԱՐԹՕ ԷՐՍԱՆ ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ ԵՒ ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ (video) ————————————————————— ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ ՏՈՔԹ. ԱՐԹՕ ԷՐՍԱՆ ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ  ԵՒ ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ   Գրի  առաւ՝ Մարիէթ Օհանէս   Երեքշաբթի, Փետրուար 28, 2023ին, …

Continue reading